İdari Personel


Fakülte Sekreteri :  Nida ESER                                    Dahili:104

Hüseyin AŞIK - Personel İşleri-Taşınır Mal ve Hzm.Sorumlusu     Dahili:108

Ayşe ERDEMİR(Şef)-  Öğrenci İşleri- Evrak Kayıt                Dahili:111-106

Ahmet Enes BACAKSIZ- Muhasebe İşleri                       Dahili:111-106

 

 


Web Sorumlusu : NİDA ESER