Akademik Personel Listesi


Sıra

Adı Soyadı

ANABİLİM DALI

 1.  

Prof. Dr. Ziya İLHAN   (Dekan )

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Musa KARAMAN (Dekan Yard.)

Patoloji Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. M. Ali AZMAN

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. İzzet KARAHAN

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Ergün DEMİR

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Cengiz CEYLAN

Cerrahi Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Rahim AYDIN

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN

Anatomi Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Fatma İLHAN

Patoloji Anabilim Dalı

 1.  

Prof. Dr. Mehmet Faruk AYDIN

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 1.  

Doç. Dr. İsmail AYTEKİN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Doç. Dr. Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 1.  

Doç. Dr. Hasan AKŞİT

Biyokimya Anabilim Dalı

 1.  

Doç. Dr. Recai KULAKSIZ

Dölerme ve Suni Tohumlama

 1.  

Doç.Dr. Ersoy BAYDAR

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. Ali İhsan DİKER

Parazitoloji Anabilim Dalı

 1.  

Yard.Doç. Dr. Mehmet CAN

Anatomi Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. Mukadderat GÖKMEN

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. Dilek AKŞİT

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. Ayşe Ebru BORUM

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç.Dr. Muharrem EROL (Dekan Yard.)

Cerrahi Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. Hasan ATALAY

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Yard.Doç.Dr. Murad GÜRSES

Genetik Anabilim Dalı

 1.  

Yard.Doç.Dr. Nevzat SAAT

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. Uğur AYDOĞDU

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç.Dr. Zeynep KARAPINAR

Viroloji Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. Hakan TAVŞANLI

Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 1.  

Yard. Doç. Dr. İhsan KISADERE

Fizyoloji Anabilim Dalı

 1.  

Araş. Gör. Dr. Büşra YARANOĞLU

Zooloji Anabilim Dalı

 1.  

Araş. Gör. Feyyaz KAYA

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

Araş. Gör. Adem ÖNEN

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 1.  

Araş. Gör. E. Tolga AKYOL

Cerrahi Anabilim Dalı

 1.  

Araş. Gör. Mustafa USTA

Patoloji Anabilim Dalı

 1.  

Araş. Gör. Muhittin ZENGİN

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

 1.  

 

 


Web Sorumlusu : Nida ESER nidaeser@gmail.com