Akademik Personel Listesi


Sıra

Adı Soyadı

ANABİLİM DALI

1.

Prof. Dr. Ziya İLHAN   (Dekan )

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2.

Prof. Dr. Musa KARAMAN (Dekan Yard.)

Patoloji Anabilim Dalı

3. 

Prof. Dr. M. Ali AZMAN

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

4. 

Prof. Dr. İzzet KARAHAN

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

5.

Prof. Dr. Ergün DEMİR

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

6.

Prof. Dr. Cengiz CEYLAN

Cerrahi Anabilim Dalı

7.

Prof. Dr. Rahim AYDIN

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

8.

Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

9.

Prof. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN

Anatomi Anabilim Dalı

10.

Prof. Dr. Fatma İLHAN

Patoloji Anabilim Dalı

11.

Prof. Dr. Mehmet Faruk AYDIN

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

12.

Prof. Dr. Ergün DEMİR

Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

13.

Doç. Dr. İsmail AYTEKİN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

14.

Doç. Dr. Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

15.

Doç. Dr. Hasan AKŞİT

Biyokimya Anabilim Dalı

16.

Doç. Dr. Recai KULAKSIZ

Dölerme ve Suni Tohumlama

17.

Doç.Dr. Ersoy BAYDAR

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

18.

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan DİKER

Parazitoloji Anabilim Dalı

19.

Doç.Dr. Mehmet CAN

Anatomi Anabilim Dalı

20.

Dr. Öğr. Üyesi Mukadderat GÖKMEN

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

21.

Doç. Dr. Dilek AKŞİT

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

22.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ebru BORUM

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

23.

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem EROL (Dekan Yard.)

Cerrahi Anabilim Dalı

24.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ATALAY

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

25.

Dr. Öğr. Üyesi Murad GÜRSES

Genetik Anabilim Dalı

26.

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SAAT

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

27.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AYDOĞDU

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

28.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAPINAR

Viroloji Anabilim Dalı

29.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAVŞANLI

Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı

30.

Dr. Öğr. Üyesi İhsan KISADERE

Fizyoloji Anabilim Dalı

31.

Dr. Öğr. Üyesi Büşra YARANOĞLU

Zootekni  Anabilim Dalı

32.

Araş. Gör. Dr. Sinan ULUSAN

Cerrahi ANabilim Dalı

33.

Araş. Gör. Feyyaz KAYA

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

34.

Araş. Gör. Adem ÖNEN

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

35.

Araş. Gör. E. Tolga AKYOL

Cerrahi Anabilim Dalı

36.

Araş. Gör. Mustafa USTA

Patoloji Anabilim Dalı

37.

Araş. Gör. Muhittin ZENGİN

Hayvan Bes.ve Bes. Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 


Web Sorumlusu : Orhan DURAK odurak@balikesir.edu.tr