Tarihçe


18.10.2008 Tarihli 27028 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 Sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden fakültemizde, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılması amaçlanmaktadır.

2011-2012 Eğitim öğretim yılında Ek kontenjandan 21 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.


Web Sorumlusu : NİDA ESER