Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerimizin Dikkatine


Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11/9. Maddesi uyarınca;  önceki yıllarda hazırlık sınıfına devam etmiş ama devamsızlık hariç zorunlu hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler için Dönem Sonu Muafiyet Sınavı 13 Mayıs 2017 tarihinde saat:14.00'de   Yabancı Diller Yüksekokulu'nda (BESYO zemin kat) yapılacaktır.


Web Sorumlusu :