• Bölümün eğitim-öğretim dili İngilizcedir ve denizcilik örf ve adetlerine uygun olarak üniformalı eğitim verilir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Güverte sınıfı uzakyol zabitlerinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak staj dönemini takiben, uzakyol vardiya zabiti olarak hizmet ederler.

    Bölüm öğrencileri karada teorik ders ve laboratuar uygulamalarına ek olarak, uygulamalı deniz eğitimide alarak alanlarında uzmanlaşırlar.  1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlandığında, öğrencilere Deniz Ulaştıma ve İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu :