• Bölümün eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Bölüm ders programı, Dünya'da ve Türkiye’de aynı alanda faaliyet gösteren diğer okulların ders programları ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak, çağımızın nitelikli eğitim koşullarına göre düzenlenmiştir. Mezunlar denizcilik sektöründe uluslararası düzeyde istihdam olanağına sahip olurlar.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu :