• Hemşirelik lisans bölümüne öğrenciler, T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavla yerleştirilirler ve dört yıllık eğitim sonunda lisans diplomasına sahip olurlar. Hemşirelik lisans programını bitiren mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği, özel ya da kamuya ait her ortamda hemşire ve yönetici hemşire olarak çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca Akademik kariyer yapmak isteyen mezun hemşireler, üniversitelerde açılan uygun programlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler. Hemşirelik eğitimi ile hedeflenen; • Sağlığı koruma, geliştirme ve sürdürme rollerini üstlenen, birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayabilen, •Kaliteli hemşirelik bakımını uygulayan ve bunu yaparken de öncelikleri belirleyebilen, eleştirel düşünme sürecini kullanan ve bütüncül hemşirelik bakımını uygulayabilen, kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayabilen, yürütebilen, bakım verici rolünü sürdürürken hemşirelik sürecinin veri toplama, hemşirelik tanısı koyma, planlama, uygulama ve verilen bakımın sonuçlarını değerlendirme aşamalarını uygulayabilen, insanı tanıyan ve empati kurabilen, • Kişilerarası ilişkilerde ekip, hasta ve aile ile işbirliğini yürütebilen, yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu üstlenen, mesleğin gelişimine katkıda bulunabilmek için, değişim yaratabilme, iyi bir lider olabilme davranışını gösterebilen, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri temel alacak profesyonel düzeyde hemşireler yetiştirmektir.

         Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Emrah KANDEMİR emrahkandemir@balikesir.edu.tr