• YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

   

  Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde "yerelleşme" ve Türkiye'nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin diğer adıyla mahalli idarelerin önemi daha da artmıştır.
  Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmı yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu alanda  eğitimli  alt ve orta düzey iş gücü ihtiyacı artmaktadır. Bu gelişmeler programımızın önemini giderek artırmaktadır.

  Birinci ve İkinci öğretim şeklinde eğitim-öğretim veren  programımız 6 akademik personeli ve 160 öğrencisiyle eğitime devam etmektedir.

  PROGRAMIMIZ; Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Programı Tercih Eden Öğrenci Adaylarımızın Sahip Olması Gereken Nitelikleri: Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca bu elemanlar kamu yönetimi konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar  uyumlu ve geçimli olmalıdırlar.


  Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Bu programdan mezun olanlara "Yerel Yönetim / Mahalli İdare  Meslek Elemanı" unvanı verilir. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında mahalli idarelerin üst yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler.

  Çalışma Alanları: Bu programı bitirenler, genellikle belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Avrupa Birliği sürecinde yerelleşme dolayısıyla ve ülkemizdeki yerel yönetimlerin giderek etkinliğinin artması dolayısıyla bu alanda çalışacak yetişmiş elemana büyük ihtiyaç vardır.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :