• TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

   

  İletişime ve ulaşım araçlarındaki hızlı gelişme eski dünyanın odağında yer alan Türkiye'nin önemini daha da artırmıştır. AB sürecinde sadece sahil kesimleri değil ülkemizin bütünüyle bir turizm alanı haline dönüşmesi, alternatif turizm kaynaklarının yaygınlaşması ülkemizde  turizmin de önemini giderek artırmaktadır.

  Turizm ve Otel İsletmeciliği Programı’nın amacı, gençleri uygulamalı bir eğitim ve öğretim ortamında günün koşullarına özdeş bilgilerle donatarak  sektörün ihtiyacı olan donanımlı ara elemanı yetiştirmektir. Bunla birlikte öğrencilerimiz, turizm ve konaklama sektörünün üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek yada  kendi işyerini çalıştırabilecek nitelikli bir insan gücü olarak topluma kazandırılmaktadır.

  Birinci ve İkinci öğretimi bulunan TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ  programımız üniversitemizin diğer birimlerinden derse gelen öğretim elemanları da dahil 8  akademik personeli ve 160 öğrencisiyle  eğitim-öğretim yapmaktadır.

  Programı Tercih Eden Öğrenci Adaylarının  Nitelikleri: İletişim kurmayı sevmek, güler yüzlü ve sabırlı olmak, değişime açık ve aktif  yaşam şartlarını benimsemek  ve  hoşgörü sahibi olmak bu meslekte başarının önkoşuludur.  


  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Sahaları:  "Turizm Meslek Elemanı" ünvanını kazanan öğrencilerimiz başta  konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olurlar.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :