• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.02.2012 tarih ve 5765 sayılı olurlarıyla açılmış olup, henüz öğrenci alımı gerçekleşmemiştir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans bölümüne öğrenciler, T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavla yerleştirilirler ve dört yıllık eğitim sonunda lisans diplomasına sahip olurlar. 4 Yıllık Temel Tıp ve Fizyoterapi Mesleğine ilişkin dersleri alan ve mezun olan öğrenciler Fizyoterapist unvanı almaktadır. Fizyoterapistler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konusunda 4 yıllık Yükseköğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup rehabilitasyon ekibinin asıl üyesidir. Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine bir çoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. Fizyoterapistler, hastanelerin ve rehabilitasyon merkezlerinin ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi, pediatri, plastik cerrahi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, üroloji, kadın-doğum vb. ünitelerinde hizmet verirler.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Emrah KANDEMİR emrahkandemir@balikesir.edu.tr