•  

  • Pazarlama Programı


  Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Programı; iş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır.


  Genel olarak pazarlama meslek elemanının kazanacağı bilgi ve beceriler;

  Bir mala yada hizmete ihtiyaç duyan müşteri yada tüketicileri belirlemek,

  İstenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, kullanımını anlatmak ve müşterilerin satın alma isteklerini arttırmak,

  Ürün seçiminde müşterilere yardımcı olmak, fiyatlar, kredi şartları ve indirimleri açıklamak,

  Fiş, fatura, hesap özeti ve makbuz yazmak,

  Mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret etmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek,

  İşletme içi iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak,

  Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini bilinmesi,

  Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilme,

  Pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumluluklarını bilinmesi,

  Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının öneminin bilinmesi,

  Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :