• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 2004 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Bölümde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması öğrenci isteğine bağlı olarak uygulanmaktadır.  Örgün öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki akademik faaliyetler aşağıdaki anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir. 

  Anabilim Dalları

  Anabilim Dalı Başkanı

  Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Rıza ARSLAN

  Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Sedat AZAKLI

  Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Gökhan ORHAN

  Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Gökhan ORHAN

  Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman ve dinamik bir kadroya sahiptir.

  Bölümde yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Ayrıca bölüm FARABİ, ERASMUS ve MEVLANA gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dahil olduğu değişim programları sunmaktadır. Değişim programlarının koordinatör bilgileri ve e-posta adresleri aşağıda yer almaktadır.  

  FARABİ Programı Koordinatörü ve

   Koodinatör Yardımcısı

  Prof.Dr.Rıza ARSLAN

  rarslan@balikesir.edu.tr

  Araş.Gör. Ceren ERTÜRK

  ceren.erturk@balikesir.edu.tr

  ERASMUS Programı Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. Lütfi YALÇIN

  lutfiyalcin@balikesir.edu.tr

  MEVLANA Programı Koordinatörü

  Araş.Gör.Ceren ERTÜRK

  ceren.erturk@balikesir.edu.tr

    Bölümün Amacı

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün temel amacı, ister kamu sektöründe ister özel sektörde uzman, müfettiş, yönetici, yönetsel yargıç, kaymakam, diplomat olmak isteyen öğrencilere, sosyal bilimler, siyasal bilimler ve hukuk alanlarında formasyon vermektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, idari ve siyasi anlamda ciddi bir yeniden yapılanmanın yaşandığı dünyamızda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında akademik bilgi birikimine katkıda bulunmak ve ayrıca çağın ve ülkenin gereklerine uygun, karşılaşılan yönetsel ve siyasi sorunları analiz edip, çözüm önerileri üretebilecek donanımda elemanlar, uzmanlar, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Bölümün Hedefi

  Bölümün temel hedefi, lisans seviyesinde, üst düzeyde ve önder konumda bir bölüm olmak. Diğer birimlere lisans seviyesinde gerekli olan bilimsel ve akademik desteği sağlamak. Bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak.

   Bölüm Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Çalışma Alanları

  Mezun öğrenciler, kamu ve özel sektörde, finans kurumları ve STK’lar da dahil olmak üzere oldukça geniş bir alanda istihdam edilmektedir. Ayrıca, bölüm mezunları, ister kamu sektöründe ister özel sektörde uzman, müfettiş, yönetici, yönetsel yargıç, kaymakam, diplomat olarak çalışabilmektedirler.

   Adres ve İletişim

  Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yeni Mahalle Gönen Yolu Cad. No:77, 10200, Bandırma-BALIKESİR


  Bölüm Sekreterliği
  Telefon : 0 266 738 09 45 / 242
  Faks : 0 266 738 09 46
  E-Posta : disbudak@balikesir.edu.tr 

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :