• Maliye Bölümü 2003 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir. Bölümde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması öğrenci isteğine bağlı olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Maliye Bölümündeki akademik faaliyetler aşağıdaki anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir. 

  Anabilim Dalları

  Anablim Dalı Başkanı

  Mali Hukuk Anabilim Dalı

   

  Mali İktisat Anabilim Dalı

  Doç. Dr. A. Niyazi ÖZKER

  Maliye Teorisi Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Musa GÖK

  Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

   

  Bölüm Maliye disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların mali konularda düşünebilme ve karar verebilme yeteneklerini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir.

  Maliye bölümü, lisans öğrencilerine Çift Anadal ve Yandal programlarından yararlanma imkanı sağlar.

  Bölümde lisans eğitiminin yan sıra tezli yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Ayrıca bölüm FARABİ, ERASMUS ve MEVLANA gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dahil olduğu değişim programları sunmaktadır. Değişim programlarının koordinatör bilgileri ve e-posta adresleri aşağıda yer almaktadır. 

  FARABİ Programı Koordinatörü 

   Doç. Dr. Özgür BİYAN

  obiyan@bandirma.edu.tr

   

   

  ERASMUS Programı Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. S. Çağrı ESENER

  sesener@bandirma.edu.tr

  MEVLANA Programı Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. Sevda AKAR

  sevdaakar@bandirma.edu.tr

   Bölümün Amacı

  Maliye bölümünün temel amacı;mali, iktisadi, siyasi, sosyolojik ve hukuki  konularda analiz yapabilen, politikalar üretebilen, güncel gelişmeler hakkında bilimsel fikir beyan edebilen, bu konular üzerinde tutarlı çözümler geliştirebilen, kendi ayakları üzerinde sağlam durabilen yetkin bireyler yetiştirmektir.

  Bölümün Hedefi

  Bölümün temel hedefi, ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak Maliye alanında donanımlı bireyler yetiştirmek. Teorik ve uygulamalı kamu maliyesi alanlarında, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim veren önder konumda bir bölüm olmak. Diğer bölümlere lisans ve lisans üstü düzeyde gerekli olan bilimsel ve akademik desteği sağlamak. Özgün bilimsel çalışmalar yaparak bilimin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak.

  Bölüm Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Çalışma Alanları

  Maliye programından mezun olan öğrenciler başta Maliye Bakanlığı,Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere; bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, bankalarda  müfettiş, kontrolör, denetçi, uzman, denetmen gibi kariyer mesleklere sahip olabilmektedirler. Ayrıca, Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar(Sermaye Piyasası Kurulu,Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vb) , Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Mahalli İdareler gibi farklı kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Maliye programı mezunları idari yargı ve vergi hakimi de olabilmektedir. Ek olarak mezunların özel sektörde (serbest muhasebecilik, yeminli mali müşavirlik, bağımsız denetçilik, gümrük müşavirliği, denetçilik vb.) geniş bir istihdam alanı da bulunmaktadır. Aynı zamanda akademik kariyer yapma imkanları da bulunmaktadır.

  Adres ve İletişim
  Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Yeni Mahalle Gönen Yolu Cad. No:77, 10200, Bandırma-BALIKESİR

  Bölüm Sekreterliği
  Telefon : 0 266 738 09 45 / 433
  Faks : 0 266 738 09 46
  E-Posta : 

   

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :