• Uluslararası İlişkiler Bölümü Bandırma İİBF bünyesinde 2009 yılında kurulmuş olup,  ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Bölümde Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk adı altında üç ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölüm, Uluslararası İlişkiler disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümde ikili eğitim verilmekte ve İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması bulunmaktadır. Bölüm ayrıca FARABİ ve ERASMUS programları kapsamında yurtiçi - yurtdışı öğrenci ve öğretim elemanı değişim olanakları da sunmaktadır. 

  Anabilim Dalı

  Anablim Dalı Başkanı

  Uluslararası İlişkiler

  Yrd. Doç. Dr. Alptekin MOLLA

  Siyasi Tarih

  -

  Uluslararası Hukuk

  -

  Değişim programlarının koordinatör bilgileri ve e-posta adresleri aşağıda yer almaktadır:  

  FARABİ Programı Koordinatörü ve

   Koodinatör Yardımcısı

  Yrd. Doç. Dr. Alptekin MOLLA

  amolla@balikesir.edu.tr

  Araş.Gör. Zeynep ARIÖZ

  zarioz@bandirma.edu.tr

  ERASMUS Programı Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. Hanefi YAZICI

  hyazici@bandirma.edu.tr

  MEVLANA Programı Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. Alptekin MOLLA

  amolla@bandirma.edu.tr

   

  Bölümün Amacı

  Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün temel amacı, uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dahilinde evrensel değerlere önem veren, erdemli, araştırmacı, çalışkan, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum adına kullanan, üreten, yaratıcı çözümler üretip sunabilen gençlerin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretimi sağlamak ve bu bilim dalı ile ilgili gerekli tüm bilgi ve beceri üretmek, geliştirmek ve yaymaktır.

  Bölümün Hedefi

  Uluslararası İlişkiler bölümü, programlarında temel hedef olarak gelişen ve küreselleşen dünyada uluslararası siyasetin  temel kavram, ilke  ve  aktörlerini   teorik  ve  uygulamalı  biçimde günün  koşullarına uygun olarak vermeyi amaç seçmiştir. Aynı zamanda öğretim kadrosunun zenginliği mesleki uygulamalarda bütünlük sağlamakta, uygulamada karşılaşılan eksiklikleri gidermek yönünde önemli  hareket  niteliği  kazandırmaktadır. 

  Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ders programı özellikle şu konular üzerinde yoğunlaşmıştır; Avrupa Birliği’nin kurumsal ve hukuksal özellikleri, Birleşmiş Milletler ve Uzmanlık Örgütleri, uluslararası insan hakları, ABD dış politikası, Orta Doğu, Basra Körfezi, çıkar grupları ve lobiler ve lobi faaliyetleri, Güney Doğu Avrupa  ülkeleri, Balkanlar, Türk dış politikası ve güvenlik sorunları, gelişmekte olan ülkeler, Rus dış politikası, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri, Enerji politikaları, Kuzey- Güney ilişkileri, Uluslararası ilişkiler teorileri, Barış  çalışmaları.

   Bölüm Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Çalışma Alanları

  Bölüm mezunlarımız Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Lisans programında verilen eğitim ile özel sektör ve kamu kesiminde, ulusal ve uluslararası kurumlarda yönetici, uzman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler.

  Adres ve İletişim
  Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi Dış Kapı No:77 Posta Kodu:10220 Bandırma/BALIKESİR

  Bölüm Sekreterliği
  Telefon : 0 266 738 09 45 / 242
  Faks : 0 266 738 09 46Web Sorumlusu :