• İşletme Bölümü 1992 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir. Bölümde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması öğrenci isteğine bağlı olarak uygulanmaktadır.  Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren İşletme Bölümündeki akademik faaliyetler aşağıdaki anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir. 

  Anabilim Dalları

  Anablim Dalı Başkanı

  Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ

  Muhasebe -Finansman Anabilim Dalı

   

  Üretim – Pazarlama Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Erdoğan KOÇ

  Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Cüneyt AKAR

  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI

   Bölüm İşletme disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların küresel işletmeciler olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir.

  Bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Ayrıca bölüm FARABİ, ERASMUS ve MEVLANA gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dahil olduğu değişim programları sunmaktadır. Değişim programlarının koordinatör bilgileri ve e-posta adresleri aşağıda yer almaktadır.  

  FARABİ Programı Koordinatörü ve

  Koodinatör Yardımcısı

  Yard.Doç.Dr.Gülnil AYDIN

  gaydin@bandirma.edu.tr

   

   

  ERASMUS Programı Koordinatörü

  Yrd.Doç.Dr. M.M. Tuncer ÇALIŞKAN

  mcaliskan@bandirma.edu.tr

  MEVLANA Programı Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. Gülnil AYDIN

  gaydin@bandirma.edu.tr

   

   Bölümün Amacı

  İşletme bölümünün temel amacı, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel değerlere önem veren, erdemli, araştırmacı, çalışkan, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum adına kullanan, üreten, yaratıcı çözümler üretip sunabilen işletmecilerin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretimi sağlamak ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bu bilim dalı ile ilgili gerekli tüm bilgi ve beceri üretmek, geliştirmek ve yaymaktır

  Bölümün Hedefi

  Bölümün temel hedefi, günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli mezunlar vermektir. Bölüm, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. İşletme Bölümü Lisans Programı; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku", ve  "Sayısal Yöntemler"  anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. 

  Bölüm Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Çalışma Alanları

  Bölüm mezunları kamu sektör kurum ve kuruluşlarında ve özel sektör işletmelerinde (ulusal ve uluslararası işletmelerde) tüm fonksiyonel alanlarda ve genel işletme yönetimi alanında yönetici adayı olarak mezun olurlar. Mezunlar kendilerine kendi işlerini kurup geliştirecek gerekli alt yapı verildiği için mezuniyetten sonraki hayatlarına girişimci olarak devam edebilecekleri gibi, akademik gelişme yolunu seçerek bu alanda da uzmanlaşabilirler.

  Adres ve İletişim

  Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi Dış Kapı No:77 Posta Kodu:10220 Bandırma/BALIKESİR

  Bölüm Sekreterliği


  Telefon : 0 266 738 09 45 / 242
  Faks : 0 266 738 09 46

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :