• Bu programın amacı, ilk ve orta öğretim kademelerinde zorunlu dersler arasında bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DİKAB) derslerini verecek meslekî yeterliliklere sahip uzman öğretmenler yetiştirmektir. Eğitim süresi 4 yıl olan bu programın fakültemiz bünyesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğretime açılması planlanmaktadır. 

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu :