•   Teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler, sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin sayılarının artması nitellikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. 

               Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayacak olan mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır.

                   Programın Amacı

   

                 Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.Hem işletme bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır.

              Öğrencilerimiz "Sağlık Kurumları İşletmecisi" ünvanı ile mazun olmaktadır.

              Çalışma Alanları

   

           Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. 

           Dikey Geçiş Yapılan Bölümler

   

  • Sağlık İdaresi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
  • Sağlık Yönetimi

  Adres
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas MYO Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Tavşantepe Mevkii TOKİ Evleri Manyas / BALIKESİR
  Telefon
  0266 828 1346
  Faks
  0266 828 1348
  E-Posta
  manyas@bandirma.edu.tr


Web Sorumlusu :