• Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  EBB6109 Gelişim ve Öğrenme 0 0 3 3
  EBB6101 Program Tasarısı Planlama, Değerlendirme ve Gel 3 0 3 3
  EBB6102 Öğrenme Öğretme Süreçleri 3 0 3 3
  EBB6103 Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları 3 0 3 3
  EBB5106 Yönetim Kuramları ve Uygulamaları 0 0 0 0
  EBB5108 Rehberlikte Yeni Paradigmalar 0 0 0 0
  EBB5101 Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri 0 0 0 0
  EBB5104 Karşılaştırmalı Eğitim 0 0 0 0
  EBB6103 Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları(Dokto 0 0 3 3
  EBB6102 Öğrenme Öğretme Süreçleri(Doktora) 0 0 0 0
  EBB6101 Program Tasarısı Planlama Değ. ve Geliş. (Dokt 0 0 0 0
  EBB6108 Öğretmen Yetiştirme Prog. ve Yeni Yaklaş.(Dokt 0 0 0 0
  EBB5105 Yönetimde ݝnsan ݝlişkileri 0 0 0 0
  EBB5103 Öğretim Tasarımı 0 0 0 0
  EBB6102 Öğrenme öğretme süreçleri 0 0 0 0
  EBB5101 Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri 0 0 3 3
  EBB5102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 3
    Gelişim ve Öğrenme 0 0 0 0
  EBB6103 Program geliştirme model ve yaklaşımları 0 0 0 0
  EBB6101 Program Tasarlama Planlama, Değerlendirme ve Geli 0 0 0 0
  EBB6104 Ölçme araçlarının geliştirilmesi 0 0 0 0
  EBB 5101 Program Tasarısı Düzenleme 3 0 3 3
  EBB 5102 Program Geliştirmenin Temelleri 3 0 3 3
  EBB 5103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 0
  EBB 5107 Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 3 0
  EBB 6101 Program Tas. Plan.Değ. ve Gel. 0 3 0 0
  EBB 6103 Program Geliştirme Model ve Yakl. 0 3 0 0
  EBB 6108 Öğretmen Yet. Prog. ve Yeni Yaklş. 0 0 3 0
  EBB 6103 Program Geliştirme Model ve Yaklş. 0 0 0 0
  EBB 6101 Program Tas. Plan. Değ. ve Gel. 0 0 3 0
  EBB 6102 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 0 0 3 0
  EBB 6106 İleri Öğrenme Kuramları 0 0 3 0
  EBB 5103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 3 0
  EBB 5105 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 0 0 3 3
  EBB 6108 Öğretmen Yetiştirme Programları ve Yeni Yaklaşımla 0 0 3 3
  Toplam: 24 6 54 33
  Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  EBB5106 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 3
  EBB6201 Eğitim Araştırmalarında ݝleri ݝstatistiksel 3 0 3 3
  EBB6203 Program Geliştirme ve Değerlendirme Uygulamalarİ 3 0 3 3
  EBB5107 Sınıf Rehberliği Programı 3 0 3 3
  EBB6206 Avrupa Ülkeleri Eğitim Sistemleri ve Eğitim Pro 3 0 3 3
  EBB5204 Hizmet ݝçi Eğitimde Program Geliştirme 0 0 0 0
  EBB6205 Eğitimde Nitel Araştırmalar(Doktora) 0 0 0 0
  EBB6203 Program Geliştirme ve Değerlendirme Uygulamalarİ 0 0 3 0
  EBB5209 program geliştirme 0 0 0 0
  EBB5213 Eğitim Denetimi 0 0 0 0
    Telafi 0 0 3 3
  EBB5203 Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 3 3
    Uzmanlık Alan Dersi 0 0 5 5
  EBB5202 Eğitim Felsefesi 0 0 3 3
  EBB5203 Eğitim İstatistiği 0 0 3 3
    Tez Danışmanlığı 0 1 0 0
  EBB 5210 Sınıf Rehberliği Programı(Y.Lisans) 3 0 3 3
  EBB6202 Öğretimi Planlama ve Değerlendirme 0 0 3 3
  EBB6202 Program Değerlendirme 0 0 3 3
  EBB5205 Karşılaştırmalı Eğitim 0 0 0 0
  EBB5201 Program Geliştirme Süreci 0 0 3 3
  EBB5208 Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi 0 0 3 3
  EBB 5204 Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar 0 0 0 0
  Toplam: 21 1 50 47
  Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  Toplam: 0 0 0 0
  Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  Toplam: 0 0 0 0
  Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  Toplam: 0 0 0 0
  Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  Toplam: 0 0 0 0
  Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  Toplam: 0 0 0 0
  Dersin KoduDersin AdıDers SaatiKredi (Uygulama)Kredi (Teorik)Kredi (EST)
  Toplam: 0 0 0 0


Web Sorumlusu :