• Genel Bilgiler

  Öğrenci Kontenjanı : I.Öğretim :40

  Puan Türü : YGS 6

  Öğretim Süresi : 2 Yıl

   

  BÖLÜMÜN KONUSU

  Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

   

   

  Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler. Sigortacı, tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır. Bölümümüz ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için gerekli ortak dersler mevcuttur. İki alandan sadece birinde uzmanlaşma ise ikinci sınıfta seçilecek dersler aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

   MESLEĞİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

  Bankalar ve Sigortalar giderek daha fazla fonksiyon ve önem kazanmaktadırlar. Türkiye’de 2002 yılında 120.000 olan banka personeli sayısı 2017’de 195.000’e ulaşmıştır. Şube sayısı ise aynı sürede, 6,100’den 10.700’e çıkmıştır. Bu sayılar muhtemelen ekonomik gelişmeye bağlı olarak çok daha fazla artacak ve sektörün nitelikli eleman ve uzman ihtiyacı daha da genişleyecektir. Sigorta sektöründe de aynı gelişmeyi görebiliyoruz: 2006’da 55 olan şirket sayısı 2014’te 70’e çıkmıştır. Aynı dönemde 13,000’lerde olan sigorta şirketleri çalışanları sayısı 15.000’in üzerine çıkmıştır. Bireysel emeklilik aracıları, sigorta eksperleri ve brokerları  bu sayıya eklendiğinde çok daha yüksek rakamlara ulaşılmaktadır.Bu sektörde de kalifiye eleman ve uzman sayısı gereksinimi vardır.

   BÖLÜMÜN AMACI

  Bölümün amacı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında özellikle uygulamalı bilgilere sahip uzman yetiştirmektir. Yaklaşım tarzımız mezun olan öğrencilerin çalışma yaşamına iş tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle programlarda uygulama derslerine ağırlık verilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü titizlikle belirlediği ders ve uygulama programları ile bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara hazırlama amacını da gütmektedir. 

  ÇALIŞMA ALANLARI

  Bölüm mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

   

  DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 

  Aktüerya

  Aktüerya Bilimleri

  Bankacılık

  Bankacılık ve Finans

  Bankacılık ve Finansman

  Bankacılık ve Sigortacılık

  Ekonometri

  Ekonomi

  Ekonomi ve Finans

  İktisat

  İşletme

  İşletme Enformatiği

  İşletme-Ekonomi

  Lojistik Yönetimi

  Sermaye Piyasası

  Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

  Sigortacılık

  Sigortacılık ve Risk Yönetimi

  Uluslararası Finans

  Uluslararası İşletme

  Uluslararası İşletmecilik

  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

  Uluslararası Ticaret

  Uluslararası Ticaret ve Finansman

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Fatih KARAKAŞ fatih.karakas@balikesir.edu.tr