• Yönetim ve Organizasyon Bölümünde 2 adet program bulunmaktadır.

  Bunlar;

  İşletme Yönetimi Programı (2007-2008 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır)

  Tarımsal İşletmecilik Programı (2008-2009 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır)

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :