• Hedefimiz, iş dünyasının yoğun olarak ihtiyaç duyduğu ara yönetici düzeyinde eğitimli personel gereksinimini karşılayacak nitelikli elemanlar yetiştirmektir.


  Dinamik eğitim programı ile insan kaynakları, pazarlama ve satış yönetimi, örgütsel davranış konuları ile bunları destekleyen hukuk, muhasebe ve finansman yönetimi alanlarında kapsamlı bir bilgi birikimi kazandırılmaktadır.

  İkinci sınıfta sunulan seçmeli dersler, öğrencilerin daha geniş bir perspektif kazanmalarını sağlamakta, ilerideki iş yaşamları için kariyer planlarına ışık tutmaktadır.

  Zorunlu yaz stajı süresince öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, iş yönetimi, satış ve pazarlama alanında becerilerini arttırması hedeflenmektedir.

  Dersler süresince gerçek iş yaşamından verilen örneklerle düzenlenen tartışma ortamlarına katılım, öğrencinin bilgilerini sentezleyerek yönetim aşamasında bir karar mekanizmasına dönüştürme yeteneğini geliştirmektedir.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu, 10330 Sındırgı / BALIKESİR
  Telefon
  +90 266 5161703
  Faks
  +90 266 5164801
  E-Posta
  sindirgi


Web Sorumlusu :