• Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Ali DEĞİRMENCİOĞLU

   

  Ülkemiz hayvancılığı, diğer alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermekte ve dolayısıyla geleneksel ve ilkel yetiştiricilik ünitelerinin yerini daha büyük kapasiteli, modern hayvancılık üniteleri almaktadır. Büyük bas hayvancılıkta çok sayıda Bilgisayar sistemli çiftlikler kurulurken, kanatlı hayvan sektöründe de entegre olmuş kuruluşlar yaygın teknik ve saha hizmetlerine ağırlık vermektedirler. Yine kültürel gelişimin sonucu ev ve hobi hayvanlarının (pet hayvanları) sayısı da hızla çoğalmakta ve Veteriner Hekim kliniklerinde ve köpek - kedi pansiyon, eğitim ve yetiştirme ünitelerinde teknik eleman gereksinimi artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yem fabrikalarının da giderek bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri yem sanayisinde de hem laboratuar hem de teknik saha elemanlarına duyulan gereksinmeyi artırmış ve bu elemanların sağlanması konusunda sıkıntı çekilir hale gelmiştir.

  Balıkesir bölgesi tarım ve hayvancılık bakımından Türkiye’nin önde gelen illeri arasındadır. Đlin yerleşim yerinin Đzmir ve Đstanbul gibi büyük metropollere yakın olması nedeniyle hayvansal ürünler bol miktarda üretilip işlenmektedir. Özellikle Susurluk, Manyas ve Gönen ilçeleri hayvancılık bakımından oldukça önemli ilçelerdir. Son zamanlarda Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde işletmelerin yapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması gerekliliği bu işletmelerde teknik elemanların çalıştırılma zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca büyük çapta kurulan işletmelerin çoğunun artık değişik meslek gruplarından (Avukat, Doktor, Sanayici vb) oluşması da bu işletmelerde ara eleman olarak çalışacak anılan bölüm mezunu teknikerlere ihtiyacı artıracaktır.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :