•  

  DIŞ TİCARET PROGRAMI

  Neden Dış Ticaret Programı?

  Ülkeler varlıkları itibariyle, diğer ülkeler ile gerek siyasi gerek ticari gerekse ekonomik ilişkiler içinde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda dış ticaret mal ve hizmet ticaretini kapsamaktadır. Daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli üreticilerin oluşması ile rekabet artarak yeni üreticilerin, yeni iş alanlarının yaratılmasına imkân vermiş ve ekonomi küreselleşmiştir. Küreselleşen ekonomi sayesinde; piyasalara, müşterilere ve tedarikçilere ulaşmak daha da kolaylaşmaktadır.

  Artan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçların uluslararası pazarlardan karşılanmasına yönelik imkanların ve mekanizmaların yaygınlaşması, ülkemiz ve dünya ekonomilerinde uluslararası ticaretin payının yıldan yıla artmasına neden olmaktadır. Uluslararası ticarette yaşanmakta olan söz konusu yoğunlaşma, ihracat ve ithalat operasyonlarının dünyadaki uygulamalara yönelik olarak gerektiği şekilde hızlı, teknik ve hatasız yapılmasını gerektirmektedir. Bu durum da, Türkiye olarak sektörde teknik donanımlı, iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacımızı ortaya çıkarmaktadır

  Günümüzde ülkeler dış ticaretin kolaylaşmasını sağlamak amacıyla birleşme ve bütünleşmeler yoluna giderek ticaretin gelişmesi yolunda önemli adımlar atmışlardır. Bunlara en iyi örnekler; EFTA, NAFTA ve Avrupa Birliği verilebilir. Bu sayede malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı önemli oranda sağlanmıştır.

   Ülkeler arasında dış ticaret yapılmasının gerekçeleri oldukça farklı ve çok sayıdadır. Ancak bu amaçlardan bazılarını ele alacak olursak; ekonomik kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak, dünya pazarlarından pay almak, üretimi arttırmak ve geliştirmek, satış ve karları arttırmak, ürün fazlasının değerlendirilmesi, istihdamı arttırmak, rekabet gücünü arttırmak, dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak gibi amaçlar sıralanabilir.

   Dış Ticaret Programı, tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik tasarlanmış olup, dersler alan olarak iktisat, işletme, bilgisayar ve dış ticaret teknik ve uygulamalarını kapsamaktadır. Derslerden bazıları: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme, Pazarlama, Muhasebe, Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri, İthalat ve İhracat İşlemleri, Uluslararası Taşıma, Kambiyo Yönetimi, Dış Ticaretin Finansmanı ve Lojistik’tir. Derslerin işlenmesi öğretim üyeleri ile interaktif katılımının sağlandığı, konularla ilgili gerçek örneklerin tartışıldığı, ayrıca konuları ödev ve projelerle desteklendiği ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında her öğrencinin dış ticaretle ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmak zorunda olduğu staj, konuların gerçek iş dünyasında uygulanmasını sağlamaya yöneliktir.

   Programımızdan 2 yıl sonra mezun olanlar iş ve uygulamayı tercih ettikleri takdirde: dış ticaret firmalarında ithalat ve ihracat elemanı, lojistik şirketlerinde depo, stok kontrol, sevkiyat veya operasyon elemanı, bankaların kambiyo departmanlarında teknisyen, gümrük müşavirlik firmalarında uzman, kamuda yüksekokul mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda, yine uluslararası ticaret firmalarında pazarlama, satış elemanı ve uzman pozisyonlarında kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımızın bilgi birikimi; ailelerinin şirketlerinde çalışmaya ve kendilerinin “Dış Ticaret ithalat, ihracat şirketlerini” kurmaya ve yönetmeye yeterli düzeydedir. Bunun yanında, akademik hayatı sürdürmeyi arzu edenler ise Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı aldıkları takdirde kamu ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık işletme, iktisat, bankacılık ve finans, çalışma ekonomisi lojistik yönetimi, sermaye piyasası, uluslararası ticaret bölümlerinde okuyabilmektedirler.

  Bu ve benzeri gerekçelerle Balıkesir Üniversitemize bağlı olarak Türkiye’nin önemli liman kentlerinden olan Bandırma’da Bandırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dış Ticaret Bölümü/Programı uzun yıllardan bu yana varlığını sürdürmekte ve Türkiye’nin dış ticaretine yön verecek yeni nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. Bu programın amacı; uluslararası ekonomik, politik, kültürel, sosyal, hukuki ve finansal konjonktürün öğretilmesini sağlamak ve son dönemde dış ticaretin kazandığı önem nedeniyle de bu alandaki ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

  Ön lisans programını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslarası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerine geçiş hakkı kazanmaktadır.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :