• BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

   

  Bandırma Meslek Yüksekokulu Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programı açılması teklifi 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı için planlanıp YÖK’na gönderilmiştir. İKMEP kapsamında yapılan reorganizasyon sürecinde yapılan eğitim planı değişiklikleri sonucunda Üniversitemizin Endüstriyel Tavukçuluk Programı olarak önerdiği program Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği olarak kabul edilmiş ve hem 1. hem de 2. Öğretimde 40’ar öğrenci kontenjanı verilmiştir. Ancak, büyük oranda isim değişikliğinden kaynaklanan tercih azlığı nedeniyle, programa 2009-2010 eğitim öğretim yılında 25+4 öğrenci, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 18 öğrenci ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılında  da 9 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim öğrenci kontenjanı az olduğundan birinci öğretimle birleştirilmiştir. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği programının isminin Endüstriyel Tavukçuluk olarak değiştirilmesi için YÖK nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup 2012 Kılavuzunda bu isimle yer alacağı beklenmektedir.

  PROGRAM AÇILMA GEREKÇELERİ

  Balıkesir ve Bandırma Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Bandırma ilçesi hayvansal üretimin merkezi konumundadır. Zira Balıkesir Türkiye toplam kanatlı eti üretiminin % 23’ünü, toplam yumurta üretiminin % 11’ini, toplam sütün % 6’sını ve kırmızı etin de % 4-5’ini üreten bir merkezdir. Ayrıca toplam karma yem üretiminin de % 12’si Balıkesir’dedir. Özellikle Bandırma ve hemen yanındaki Edincik kanatlı hayvancılığın Ülkemizde en yoğun yapıldığı iki yerleşim yeridir. Bandırma ve Edincik gerek etlik piliç ve yumurtacı tavuk ve gerekse damızlık işletmelerinin en yoğun olduğu merkezlerdir. Bunun yanında Bandırma’da ve İlimizde kurulu olan BANVİT, ŞEKER PİLİÇ, BU PİLİÇ, AB GIDA, BOZLAR vb. büyük entegre kuruluşlar yer almaktadır. Bu kuruluşlarda sadece tavuk yetiştiriciliği değil aynı zamanda ileri işlem tesisleri ve yumurta işleme tesisleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla Bandırma kanatlı üretiminin ve bunlara girdi sağlayan yem, yem katkı, ekipman vb. sanayinin de merkezi konumundadır. Bu nedenlerle de gerek eğitim sürecinde ve stajlarda ve gerekse mezuniyet sonrası bu işletmelerde mezunların istihdam imkanı oldukça yüksek olup bazı öğrencilerimiz öğrencilik döneminde bu işletmelerde çalışmaya başlayabilmektedirler. Çünkü Kümes Hayvanları Yetiştiriciliğinin eğitim programı tamamıyla Endüstriyel Tavukçuluk alanında öğrenciyi donatmaya odaklanmıştır ve başka fakülte veya meslek yüksekokulu ilgili bölüm ve programlarında bu yoğunlukta kanatlı hayvancılık üzerine eğitim yapılmamaktadır. Ülkemiz açısından en önemli, örgütlü ve güçlü; AB Ülkeleri ile rekabet edebilen ve ihracat yapan bu kanatlı sektöründe bu konuda gerekli donanıma sahip ara elemanlara ihtiyaç yüksektir. Zira bu sektörde üretim ve ülkemizde de kanatlı ürünleri tüketimi artmakta ve istihdam alanları da yükselmektedir.

  GENEL BİLGİLER

   Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programına, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Liseleri ve Düz Liselerden mezun olan öğrenciler  “Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği” ön lisans programını tercih ederek ön lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programını bitirenlere “Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir. Programa her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2.00 ortalamayı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

   PROGRAM AMACI

  Programın amacı; ülkemiz kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin dünyada hak ettiği yere gelmesi için kanatlı hayvan sektörünün taleplerini karşılayacak nitelikte kümes hayvanları yetiştirme, besleme, bakım, hastalıklar konuları ile kanatlı ürünleri teknolojisi ve mevzuatları konusunda donanıma sahip ve bu alanda teorik ve pratik bilgi ve donanıma sahip nitelikli meslek eleman yetiştirmektir. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği programında kanatlı hayvan anatomisi, mikrobiyoloji, immunoloji, hijyen, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan besleme, yem teknolojisi, yumurta tavukçuluğu, damızlık tavuk yetiştiriciliği, kuluçkacılık, et teknolojisi, kesim teknikleri, laboratuar teknikleri, pazarlama gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekmektedir.

  SUNULAN OLANAKLAR  VE İSTİHDAM

  Yüksekokulumuzda Bilgisayar Laboratuarı, Gıda Laboratuarı ve Yem laboratuarı bulunmaktadır. Okulumuzun Sektöre yakın olması, öğrencilerin yaz stajlarını buralarda yapması nedeniyle iş olanaklarını avantajlı hale getirmektedir.

  Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ülkemizde geniş iş imkanı olan kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kuluçkahaneler, kanatlı hayvanlar üzerine entegre çalışan şirketlerde yem fabrikaları, soğuk depolar v.b. alanlarda iş bulabileceği gibi, kendi imkanları doğrultusunda veya devlet kredisi ile çiftlik veya entegre tesis açabilirler. Ayrıca ilaç yem ve yem katkı sektöründe iş olanakları açıktır.

  Programımızdan mezun olanlar Ziraat Fakültelerine hayvancılıkla ilgili bölümlerine de dikey geçiş yapabilmektedir.

   AKADEMİK YAPI

  Program akademik kadro bakımından güçlü olup Programda ders veren bazı Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Ergün DEMİR

  Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ESECELİ, Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇOKAL, Yrd. Doç. Dr. Osman ÇENET

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :