BAUN Duyurular

Üniversitemizde Özel Güvenlik ve Temizlik Firmasında Çalışan(Taşeron) Personelin Dikkatine

  • BAUN
  • Duyurular
  • Üniversitemizde Özel Güvenlik ve Temizlik Firmasında Çalışan(Taşeron) Personelin Dikkatine

Üniversitemizde Özel Güvenlik ve Temizlik Firmasında Çalışan(Taşeron) Personelin Dikkatine

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi olarak alınacak taşeron çalışan (Temizlik-Özel Güvenlik) personelimizden istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Başvuru tarihleri 02.01.2018-11.01.2018 (Mesai bitimine kadar) tarihleri arasındadır. Başvuru dilekçeleri Balıkesir Üniversitesi  Rektörlüğü Evrak Kayıt birimine  teslim edilecektir.

 

1-    Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği için tıklayınız.)

2-    Nüfus cüzdan sureti (muhtarlık veya nüfus müdürlüklerinden alınmış.)

3-    Özel Güvenlik personeli kimlik belgesi fotokopisi

4-    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu 3 Adet (Form örneği için tıklayınız.)

(Form doldurulurken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.)

5-    Adli sicil kaydı (02.01.2018 tarihinden itibaren alınmış)(Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet üzerinden)*

6-    Emeklilik, Yaşlılık veya Malüllük Aylığı Almaya Hak Kazanmadığını Gösterir Belge. (SGK veya e-devlet üzerinden)  (1 Adet)

7-    Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)(Askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden)

8-    SGK Hizmet dökümü  (SGK veya e-devlet üzerinden)

9-    Son 6 Ayda Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (5 Adet)

10-Güvenlik-Temizlik Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair  Sağlık Kurulu Raporu.(1 adet)

    11. İdareye karşı açılan dava varsa ve/veya icra takibi varsa Örnek 1, Örnek 2, Örnek 3,  eklenecektir.