BAUN Haberler

BAUN'dan Gündeme Dair: 24 Kasım Öğretmenler Günü "İdeal Öğretmen"

  • BAUN
  • Haberler
  • BAUN'dan Gündeme Dair: 24 Kasım Öğretmenler Günü "İdeal Öğretmen"

BAUN'dan Gündeme Dair: 24 Kasım Öğretmenler Günü "İdeal Öğretmen"

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde hizmet veren öğretim elemanlarımızın, yerel ve ulusal gündeme ait görüşlerini, önemli toplumsal konular ve ortak sosyo-kültürel değerler hakkındaki değerli düşüncelerini yansıtmak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından oluşturulan “BAUN’dan Gündeme Dair Köşesi”nin yeni konuğu, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Örgen’in "İdeal Öğretmen" başlıklı yazısını beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
0266 612 1423 basin@balikesir.edu.tr 

İdeal Öğretmen

Öğretmenlik, her meslek dalında olduğu üzere öğrenilen bir meslektir. Anlatmayı öğrenmek, aslında paylaşmayı, iletişimi ve öğrenilecek ne çok bilgi olduğunu öğrenmektir. Her tecrübe biraz da kendisini yaratan şartları ve sonuçları görmek, özümsemek ve paylaşmak üzerinden gelişir. Bu vasatı en iyi değerlendirebilecek bir meslek olarak öğretmenlik, hayat ve zaman üzerinde insanın mücadeleci karakterini her türlü bilgi, değer, davranış üzerinden tecrübeye sokar ve öğretmeni geliştirir. Aslında ulaşılmak istenen ideal bir öğretmen olmak veya onu yetiştirmektir.

Değerli edebiyat araştırmacısı ve yazar Mehmet Kaplan bu konuda bir deneme kaleme almış ve bize bu kapsamı net biçimde ifade etmiştir: “İdeal öğretmen, gerçekte var olmayan fakat her öğretmenin içinde ulaşılacak bir model olarak yaşayan ve onu kendisine çeken, benzetmeye çalışan bir öğretmendir. Böyle ideal bir model, güzel ve iyi bir şeydir. Zira o, gerçekte var olan öğretmeni her sabah erkenden uyandırır, ona okulunu, öğrencilerini, derslerini düşündürür, yapması gereken şeyleri dikte eder. Mevcudiyetinin farkında olmasa bile her öğretmenin içinde böyle ideal bir öğretmen vardır. Çok ciddidir, gevşekliği asla hoş görmez. Onun gerçek öğretmenden istediği birinci şey, ‘vazife duygusu’dur. Bu duyguya sahip olmayan bir kimsenin iyi bir öğretmen olmasına imkân yoktur.”

Bu konu üzerinde özellikle iki hususun altını çizmek gerekir: İlki alıntıda geçen ‘vazife duygusu’, ikincisi ‘öğrenme’. İdeal öğretmenin derslerine girmeden önce yeterli bir hazırlık yaptığı, ders süresince gerçekleştireceği etkinlikleri hangi öğretim yöntemleri ile aktaracağı gibi birçok ön hazırlığı yaptığı görülür. Ders süresince paylaşımcı olduğu, nazik bir üslup çerçevesinde öğrencileri yönlendirdiği ve öğrencilerden aldığı dönütleri iyi kaydettiği bilinen bir durumdur. Sadece ders etkinliği ile sınırlı kalmayıp dersini ve okumayı, öğrenmeyi kişiliği etrafında sevdirdiği, özendirdiği de unutulmamalıdır. Öğretmenlik aynı zamanda bir sanatçı tavrıdır. Öğretmen, ünlü heykeltıraşın dediği gibi “taşın içinde sanat eseri zaten vardı ben fazlalıkları dışarı attım” mantığıyla var olan cevheri görür. Bunu sağlayan da vazife duygusu ve öğretmenin kendisine dönük saygısıdır.

Unutulmayan öğretmenler listemize baktığımızda hemen daima göreceğimiz en esaslı taraf, işine olan saygısıyla bizi yönlendirmeyi başarmış olanların iş disiplinleridir. Nerdeyse bütün sözleri tartılı, ölçülü ve biçimlendirici bu öğretmenler, disiplin duygularını aynı zamanda öğrettiklerine vakıf olmalarıyla sağlarlar. Okumayı, öğrenmeyi bırakmış öğretmenlerde hayata karşı daima keskin ve negatif bir yön dikkatimizi çeker. Çünkü insan bildikçe var oluşun büyük parçasına yaklaşır, benlik ve öz etrafında bir muhasebenin içinde yol alır. Öğrenmenin aynı zamanda paylaşmak olduğunu, dilin ve irfanın gelişimine katkı sağladığını söylemeye bile gerek yoktur. Öğret-/öğren- fiilinin bugün kullanmadığımız anlamlarından birisi de alışmak/alıştırmak olduğu düşünülürse öğretmenin bir alıştırmacı, hayat ve insan karşısında bir yol gösterici olduğu daha net anlaşılır duruma gelir. Öğrenen ve bunu bir disiplin ve yöntemle paylaşan öğretmen, toplumun üzerinde durduğu sosyal yapının en büyük destekçisi ve sağlıklı bir toplumun da temeli demektir.

          Prof. Dr. Ertan Örgen

Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı