KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Balıkesir Üniversitesi Senatosu'nun 11.05.2016 tarih ve 2016/5-11 sayılı kararıyla kabul edilen, Balıkesir Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'nin 4. Maddesine göre Kalite Komisyonu kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

BAUN Kurum İç Değerlendirme Raporu-30.06.2016

Kalite komisyonumuz ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Kalite koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK'in sunumu için tıklayınız.

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama

Komisyon Üyeleri

Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Başkan/ Rektörkozdemir [-at] balikesir.edu.tr
Prof.Dr. Şakir SAKARYA Üye/ Rektör Yardımcısısakarya [-at] balikesir.edu.tr
Prof.Dr. Cevdet AVCIKURT Üye/ Turizm Fakültesi Dekanıavcikurt [-at] balikesir.edu.tr
Prof.Dr. Nuri NAKİBOĞLU Üye/ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi/ BÜBTAM Müdürünnuri [-at] balikesir.edu.tr
Prof.Dr. Feray KÖÇKAR Üye/ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi/ PROKOB Sorumlusufkockar [-at] balikesir.edu.tr
Prof.Dr. Cengiz CEYLAN Üye/ Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısıcceylan [-at] balikesir.edu.tr
Doç.Dr. Necati ÖZDEMİR Üye/ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünozdemir [-at] balikesir.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Üye/ Kalite Koordinatörü/ Fen Bilimleri Enstitüsü Mdr. Yrd.ngedik [-at] balikesir.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. A.Deniz KARAOĞLAN Üye/ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesideniz [-at] balikesir.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Fatma Bahar SUNAY Üye/ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesifbsunay [-at] balikesir.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Esma SAYIN  Üye/ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısıesmasayin16 [-at] gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim ÖZMEN Üye/ Sındırgı Meslek Yüksekokulu Müdürühiozmen [-at] balikesir.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY Üye/Genel Sekreter V.aymankuy [-at] balikesir.edu.tr
Recep CEYLANGÖZ Üye/ Strateji Geliştirme Daire Başkanıceylangoz [-at] hotmail.com
Muhammed MENEKŞE  Üye/ Öğrenci Temsilcisimirzamhmmd92@gmail.com