Neden BAUN?

NEDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ?


Üniversitemize adını veren Balıkesir İli, Ayvalık, Altınoluk, Edremit, Erdek ve Gönen gibi sayısız tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçeleriyle birlikte, bir kültür ve turizm cenneti olarak önemli bir cazibe merkezi konumundadır. İzmir, Manisa, Bursa, Çanakkale, İstanbul başta olmak üzere; büyük kentlere yakınlığı ile ulaşım kolaylığı da sunan, coğrafi konumu nedeniyle Marmara’yı başta Ege ve diğer bölgelere bağlayan İlimiz, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı için planlanan tüm yatırımların merkezinde bir köprü ve geçiş noktası durumundadır.

Genç bir üniversite olmasına rağmen BAÜ, tarihi kökenleri bakımından güçlü olduğu kadar araştırmada, eğitim-öğretimde, uzman ve ara eleman yetiştirmede alanında öncü Fakültelere, Enstitülere, Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına sahiptir.

Üniversitemiz, yaptığı bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretimin yanı sıra bünyesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yetiştirilmelerini de ele alarak daha çağdaş, daha dinamik, daha yaratıcı, daha paylaşımcı ve ruhsal yönden sağlıklı bir yapıya kavuşabilmelerine olanak vermekte, mevcut enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeleri adına bir dizi faaliyetler yürütmektedir.

Öğrencilerimiz “Tiyatrodan, Edebiyat, Müzik, Resim, Step ve Modern Dans ve Halk Oyunlarına”; “Bilim ve Teknolojiden, Sinema ve Fotoğrafçılık, Bilgisayar ve İnternete”; “Doğa-Çevre ve Geziden, Gönüllü Abla-Ağabey ve Torun, Özürlü ve Yardıma Muhtaç Çocukların Eğitimi, Avrasya, Etik Değerlere” uzanan geniş yelpazede sosyal, kültürel ve sportif öğrenci topluluklarına üye olabilmektedirler.

Öğrenci topluluklarında 5000 civarında öğrencimiz faaliyetlerini akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu etkin şekilde sürdürmekte, çalışmalarını sergi, konser, gösteri, şenlik, dinleti, konferans ve yarışma olarak Balıkesir ile paylaşmakta ve böylece halkımızla bütünleşebilmektedirler. Ayrıca her yıl Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen “Bahar Şenlikleri” ile öğrencilerimiz ve personelimiz yeni bir canlanmayı yaşamaktadırlar.

Bunlardan başka ihtiyacı olan birçok öğrencimize başarıyı teşvik eden ve ödüllendirmeyi amaçlayan Başbakanlık ve Sosyal Yardımlaşma Fonu, SKS Sosyal Hizmetler Birimi, Bandırma Teknolojik Araştırma Vakfı, Balıkesirli hayırsever vatandaşlar ve Balıkesir Üniversitesi Vakfı aracılığıyla burs ve çeşitli maddi destekler sağlanmaktadır.

Üniversitemizde okuyan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin tüm tedavi giderleri üniversite tarafından karşılanmaktadır.

Üniversite öğrencilerine tüm birimlerde hesaplı, kaliteli dört çeşit öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Ayrıca Rektörlüğümüz her okulda ihtiyacı olan öğrencilere belirli oranlarda ücretsiz yemek imkânı sunmaktadır. Okullarda yemekhanelerin dışında öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern kantinler de mevcuttur.

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda gerekli bilgi kaynaklarını toplayarak kullanıcılara ulaştıran Merkez Kütüphane Çağış Kampüsü’nde Rektörlük binasında 500 m² lik bir alan içinde hizmet vermekte olup, danışma kaynakları, kitaplar, süreli yayınlar ile etkin hizmet sunmaktadır.

Üniversitemiz genel eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Avrupa Birliği Eğitim Programları ile ilgili önemli çalışmalar yapmaktadır. “Gençlik Programları” çerçevesindeki etkinliklere Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezimiz aktif olarak katılmakta olup, Merkezimizin gençlik programlarına, ev sahibi kuruluş ve gönderici kuruluş olarak akreditasyonu devam etmektedir.

Diploma Eki, uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeterlilik ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belge olup Balıkesir Üniversitesi tarafından 2011 yılından itibaren öğrencilerine verilmektedir. Balıkesir Üniversitesi 2011 yılında Avrupa Komisyonuna Diploma Eki Etiketi için başvurmuş ve Komisyon tarafından aynı yıl Diploma Eki Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Böylece Balıkesir Üniversitesi’nin Bologna Süreci kapsamında öğrencilerine verdiği diploma eklerinin doğruluğu ve tanınılırlığı Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Üniversitemiz Bologna Süreci kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde kurumsal ve bölümler itibariyle bilgi paketini oluşturmuş ve üniversitede verilen derslere ilişkin AKTS kredilerini belirlemiştir. Üniversitemiz 2014 yılında Avrupa Komisyonu tarafından AKTS Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Söz konusu ödül, Bologna Süreci kapsamında yürütülen AKTS uygulamalarının Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığını göstermektedir.

Hedeflerimizi paylaşan, araştırıcı, sorgulayıcı, yapıcı, girişimci, görev ve sorumluluk bilinci taşıyan, bilimsel analiz ve sentez yetileri gelişmiş, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı, çevreye duyarlı, evrensel öğeleri benimsemiş, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen nitelikli bir birey olarak yetişmek isteyenleri Üniversite ailemize bekliyoruz. Unutmayın ki; bizler sizleri sadece bir eğitim-öğretim kurumuna değil; yarınları tasarlama ve kurma sürecinin en önemli halkasına ortak olmaya çağırıyoruz.