Üniversitemize Ait

Raporlar

RAPORLAR

Balıkesir Üniversitesi Faaliyet Raporları


Balıkesir Üniversitesi Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporları


Balıkesir Üniversitesi Bütçe Tasarıları


Balıkesir Üniversitesi Performans Programları


Performans Sonuçları


Stratejik Planlar


Yatırım Raporları