Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 01 Temmuz 2009 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

Balıkesir Üniversitesinde ve Merkezde Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Mediko-Sosyal Merkezinde öğrencilerin tüm sağlık sorunları ile yakından ilgilenen 4 doktor, 1 psikolog, 2 diş hekimi, 6 hemşire, 2 sağlık teknisyeni ve merkezde 2 diş ünitesi, 1 tahlil laboratuarı ve acil durumlarda kullanılmak üzere bir ambulans mevcuttur. BAU'de okuyan hiçbir sosyal güvencesi olmayan öğrenciler ile tüm çalışanların tedavi giderleri üniversite tarafından karşılanmaktadır.