Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURİZM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 23 Eylül 1994 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu kararı ile Balıkesir Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.