Environmental Matters
Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜBTAM), 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca 03/08/2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’nde yer almaktadır ve 3185 m2 kullanım alanında üç katlı bir binaya sahiptir ve merkez kadrosunda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 9 uzman, 2 tekniker, 3 teknisyen, 1 sözleşmeli personel, temizlik şirketinden 1 personel ve güvenlik şirketinden 4 güvenlik elemanı görev yapmaktadır.

14 Kasım 2008’de akredite olan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin akreditasyon belgesi 03.08.2015 tarihindeki birleşme sonrası Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi adına revize edilmiştir. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜRKAK tarafından olduğu TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına bağlı kalarak ve Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden aldığı Yeterlik Belgesi ile de ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre atık su alanında hizmet vermeye devam etmektedir. Hizmet kalitesini arttırmak için, gerekli eğitimlerini almış ve eğitimleri her zaman desteklenen, deney metotlarını uygulayabilen uzman personel çalıştıran laboratuvarımız; TUBİTAK-UME, Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarı gibi organizatörlerin hazırladığı büyük katılımlı, yeterlilik ve karşılaştırma deneylerindeki başarısı ile bunu kanıtlamaktadır.


Address
Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Bigadiç yolu 17. km Çağış kampüsü 10145 BALIKESİR
Phone
(266) 239 18 37
Fax
(266) 239 14 75
E-Mail
cevreaum