Committees


Engelsiz Fakülte Komisyonu
Araş. Gör. Dr. Sinem Güçhan Özgül, Balıkesir Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Mısırlı
Araş. Gör. Dr. Dilan Bayındır

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komisyonu
Doç. Dr. Ruhan Benlikaya
Doç. Dr. Sadet Maltepe
Doç Dr. H. Hakan Okay
Yrd. Doç. Dr. Kazım Biber
Araş. Gör. Güliz Şahin

Bilimsel Etkinlikler Düzenleme Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet Baştürk
Prof. Dr. Bahattin Kahraman
Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer
Prof. Dr. Sabri Kocakülah
Doç. Dr. Mesut Saçkes
Doç. Dr. Ruhan Benlikaya
Doç. Dr. Sevinç Mert Uyangör
Doç. Dr. Hasan H. Şahan
Doç. Dr. Gülcan Çetin
Doç. Dr. Sonnur Işıtan
Doç. Dr. Özge Gencel Ataman
Yard. Doç. Dr. Serap Öz Aydın
Yard. Doç. Dr. Dilek Tüfekçi Can
Yard. Doç. Dr. Sümer Aktan
Öğr. Gör. Dr. Gülcan Öztürk
Araş. Gör. Dr. Eyüp Yünkül
Araş. Gör. Dr. Handan Ürek
Araş. Gör. Dr. Dilan Bayındır
Araş. Gör. Dr. Ersoy Topuzkanamış
Araş. Gör. Tutku Başöz
Araş. Gör. Fahrettin Filiz


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr