Yükseköğretim Kalite Kurulu ZiyaretiWeb Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr