2022 Yaz Stajı
  • 2022-03-23

Yaz dönemi staj yapmak isteyen öğrencilerimizin dikkatine !!!

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2022

 Staj Tarih Aralığı:

18 Temmuz - 12 Ağustos 2022 (20 işgünü)

 

Staj hükümleri Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde açıklanmıştır. Fakülte staj sayfası.

Bölümümüz öğrencileri stajlarını 6. Yarıyıl sonundan itibaren yaz tatili içerisinde yapabilirler.

Staj yapacak öğrenciler yukarıdaki tarih aralığında stajlarını yapacaklardır.

Staj süresi 20 iş günüdür. Bu süre bölünemez, sadece bir iş yerinde tamamlanabilir.

Öğrenciler staj yapacakları işyerini kendileri bulacaklardır. Staj yurt içi ya da yurt dışında yapılabilir. Staj yapılacak yerin nitelikleri ile stajın içeriğinin Biyoloji Bölümünün eğitim ve staj uygulamasının amacına uygun olması gerekir.

Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin 3 iş gününü aşmayan yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 20'sini geçemez.

Staj belgelerini indirmek için tıklayın.

 

STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerimiz

Biyoloji bölüm sayfasından gerekli belgeleri (üstteki linkte mevcut) indirip EK-1'in 3 (üç) adet çıktısını alırlar.

EK-1'in ilgili kısımlarını doldurup imzalar ve nüfus cüzdanlarının fotokopilerini ekleyerek 3 nüshayı da Dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Merve ÜNER’e imzalatırlar.

İmzalanan bu formları staj yapılacak kuruma onaylatırlar (Kurum yetkilisinin imza ve kaşesi gerekli)(EK-1'in bir nüshasını kurum kendinde kalmak üzere isteyebilir).

SPAS müstehaklık formu ve nüfus cüzdanlarının fotokopileri eklenmiş, staj yapılacak kurumca onaylanmış EK-1 formunu (2 NÜSHA) üstte belirtilen son başvuru tarihine kadar Biyoloji Bölüm Staj Komisyonu üyelerinden birine imzalatarak bölüm sekreterine teslim ederler.

 

NOT: EK-1 FORMUNUN ÜÇ NÜSHASI DA ORİJİNAL, ISLAK İMZALI OLMALIDIR. DOLDURULMUŞ VE ONAYLANMIŞ FORMUN FOTOKOPİ, FAKS VB... İLE ÇOĞALTILMIŞ KOPYALARI KABUL EDİLMEYECEKTİR!

 

STAJ ESNASINDA NELER YAPILIR?

Stajyer, staj süresince, öğrencilik yükümlülüklerine ve staj yerinin kurallarına uymak durumundadır. Staj değerlendirilmesinde; stajyerin devamsızlığı, iş yeri ve öğrenci disiplin kurallarına aykırı hareketi, staja ilişkin sahte evrak düzenlenmesi vb. gibi hallerde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Öğrenciler, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. Üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez, sendikal etkinliklere katılamazlar. İşletme yetkilileri, aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu dekanlığa bildirir.

Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin 3 iş gününü aşmayan yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 20'sini geçemez.

Öğrenciler belirtilen tarihler arasında staj yaptıkları iş yerindeki çalışmalarını günlük olarak  Staj Defteri'ne yazarlar ve staj sonunda bu defterin her sayfasını staj yaptıkları kurumun yetkili elemanlarına imzalatırlar.

Staj yapılan kurum staj sonunda Staj Tamamlama Belgesi (EK-2) ve öğrencilerin devam, çalışma başarıları ile tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere hazırlanan Staj Değerlendirme Formu (EK-3)'nu doldurarak kapalı bir zarf içinde öğrencinin staj evrakına ekler.

Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması gereklidir.

Öğrenciler Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nu içeren dosyayı stajı takip eden akademik takvimin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bölüm staj sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Zamanında teslim edilmeyen staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından kabul edilmez.

Staj yapan öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.


Biyoloji Bölümü Staj Sorumlusu
Dr. Alp ALPER

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

02666121000

Bizi Takip Edin: