Stajlar Hakkında

  • 2020-05-17

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere,

Final ve Bütünleme sınavları sonrasında tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve Mezun durumunda olan öğrenciler,

bölüm Staj Komisyonu Başkanlıklarına talep etmeleri halinde 2020 Bahar Dönemi COVID-19 salgını nedeniyle staj çalışmalarından MUAF tutulmalarına karar verilmiştir.

Bu şartları taşıyıp mezun olmak isteyen öğrencilerimizin bu dilekçeyi ıslak imza ile imzalayıp, taratıp (veya tarama formatında fotoğrafını çekerek) staj komisyonu üyelerine mail atmaları gerekmektedir.

Bu şartları taşıyıp mezun olmak isteyen öğrenciler öncelikle lütfen staj komisyonuyla iletişime geçsinler.

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu