Ders muafiyetleri ve intibaklar hakkında duyuru

  • 2020-10-13

Bölümümüze yatay geçiş veya dikey geçiş ile gelen öğrencilerimizin ders muafiyetleri henüz sonuçlanmamıştır.
Bu durumda olan öğrencilerimiz kayıtlı oldukları sınıftan derslerini seçmelidirler.
Önümüzdeki hafta ders muafiyetleri sonuçlandıktan sonra ders değişikliği için bölüm intibak komisyonundaki Araş. Gör. Dr. Erdem İLTEN (erdemilten@balikesir.edu.tr) veya Araş. Gör. Haris ÇALGAN'a (hariscalgan@balikesir.edu.tr) başvurmaları gerekmektedir.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu