ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ BAŞVURU DUYURUSU
  • 2021-11-25

Üniversitemiz öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi için Endüstri Mühendisliği Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimleri yapılcaktır. Başvuru ve seçim takvimi şöyledir;

  • Aday Olacak Öğrencilerin Yazılı Başvurusu: 24.11.2021 - 01.12.2021
  • Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi: 08.12.2021
  • Okul Öğrenci Temsilcisi Seçimi: 09.12.2021

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, 24.11.2021 - 01.12.2021 tarihleri aralığında Bölüm Sekreterliğine adaylıklarını yazılı olarak dilekçe ve ekinde transkript ile yapmalıdır. Ayrıca başvuru dilekçelerinde "Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikleri sağladığı" ibaresi özellikle belirtilmelidir.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler, Yönetmeliğin İkinci Bölümü Madde 6’da belirtilmiştir.

Buna göre; ADAYLIK BAŞVURUSU İÇİN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN SAĞLANMASI GEREKİR.

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145 Balıkesir / TÜRKİYE

İletişim

+90 266 6121194
endustri@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: