Lisansüstü Öğretime Üç Hafta Ara Verilmesi Hakkında

  • 2020-03-16

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlara göre; 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitemiz 3 hafta süreyle tatil edilmiştir.

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünün 13.03.2020 tarihli duyurusunda “Lisansüstü eğitim kapsamındaki sınavlar, tez savunma sınavları gibi uygulamalar da tatil kapsamındadır” ifadesi yer almaktadır.

 

  • Bu nedenle; (öğretime ara verilen sürenin mücbir sebeplerle uzatılmaması halinde) yukarıda belirtilen 3 haftalık süre içerisinde yapılacak sınavların ileri tarihe ertelenmesi ve ertelenen sınavlar için gerekli yazışmaların tekrar öğrenci-danışman-anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla 06 Nisan 2020 tarihinden sonra enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.
  • Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen yeterlik sınavı (öğretime ara verilen sürenin mücbir sebeple uzatılmaması halinde) Nisan ayı sonuna kadar yapılabilir.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili değişiklikler web sayfamızdan öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize duyurulacaktır.

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu