Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Pandemisi Kapsamında 2019-2020 Bahar Döneminde Enstitümüzde Uygulanacak Eğitim-Öğretim Süreçleri (Güncellenmiştir))
 • 2020-04-02

Salgına yönelik önlemler doğrultusunda, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere, Lisansüstü öğretim ile ilgili Enstitümüz uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

 

 1. 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 haftalık tatil sonrasında Enstitümüzde verilmekte olan lisansüstü teorik dersler 6 Nisan 2020 tarihinde başlamak üzere asenkron uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
 2. Tüm lisansüstü programlarımızın (Tezli/Tezsiz/Uzaktan/Doktora) Final ve Bütünleme sınavları ile ilgili gerekli duyuru Rektörlüğümüz tarafından yapılacaktır.
 3. Uzmanlık Alan Dersi, Seminer gibi başarılı veya başarısız olarak tez danışmanı tarafından değerlendirilen derslerin not girişleri 22 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. (Seminer Değerlendirme Formu ve metni de bu tarihe kadar enstitümüze gönderilecektir.)
 4. Uzmanlık Alan ve Tez Çalışmaları yine danışman öğretim üyesi ile irtibatlı olarak devam edecektir.
 5. E-devlet üzerinden alınabilen belgelerin hiçbiri Enstitülerimiz tarafından elden verilmeyecektir. Mezun öğrencilerin  belge taleplerinin enstitülerin elektronik posta adreslerine iletilmesi durumunda istenen belgeler düzenlenecek ve elektronik posta yoluyla gönderilecektir. Lisansüstü programlara devam eden (aktif) öğrenciler OBS’den öğrenci belgesi ve transkript talebinde bulunacaklardır. (Kullanıcı İşlemleri- Belge Talebi menüsünden yapılacaktır.)
 6. Doktora Yeterlik sınavına Ekim 2019 döneminde giren ve en geç altı ay içerisinde Tez Önerisi Savunması yapması gereken öğrencilerin Tez Önerisi Savunması yapmaması durumunda BAŞARISIZ sayılmayacaklar ve 1 Haziran 2020’den sonra süreler işletilecektir. 1 Haziran 2020 tarihinden sonra en geç iki ay içerisinde Tez Önerisi Savunması yapılması gerekmektedir.
 7. Tez İzleme Komitesi Toplantılarını süresi içerisinde yapmak isteyen öğrencilerin talebi ve danışman öğretim üyesinin onayı ile sınav online olarak yapılabilir. Tez izleme sınavına girecek öğrencinin, en az bir ay önce raporunu tez izleme komitesi üyelerine e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Tez izleme komitesi toplantı tarih ve saati Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilecek, enstitü ise online olarak yapılacak sınavların koordinasyonunu sağlayacaktır. 
 8.  Online yapılan sınavın kayıt altına alınması ve enstitüye iletilmesi danışman öğretim üyesi sorumluluğundadır.
 1. Süresi içerisinde yapılamayan Tez İzleme Komitesi toplantıları, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi Savunması, Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunma sınavları ve Yüksek Lisans / Doktora Seminerleri 1 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılacaktır.
 2. Süresi içerisinde yapılamayan Tez İzleme Komitesi toplantılarının en geç 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 3. Doktora Yeterlik sınavları 15 Haziran - 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.
 4. Yasal süreleri Bahar Yarıyılı itibari ile dolacak Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için tez teslim tarihi 01 Haziran – 31 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir.
 5. Yukarıda belirtilen Lisansüstü öğretim faaliyetleri ile ilgili yazışmalar yapılırken Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen yazışma sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 6. Yukarıda belirtilen sürelerde ilgili sınava (Yeterlik, Tez Önerisi, Tez Savunması vb.) giremeyen öğrencilerimizin, mazeretlerini belirten dilekçe ile birlikte, Enstitümüze başvurmaları halinde durumları Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.
 7. 16 Mart tarihinden önce savunmaya girip mezun olan öğrencilerimiz enstitüye tez teslimini 01 Haziran-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapacaklardır.
 8. Mücbir sebep olması durumunda yine enstitü yönetim kurulu bu tarihleri değiştirmekle yükümlüdür.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası, Fen Bilimleri Enstitüsü, 4. Kat Çağış Yerleşkesi / Balıkesir

İletişim

(0266) - 612 14 00
baufbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: