Dijital Ortamda Yapılacak Sınavlara İlişkin Uygulanacak İşlemler!

 • 2020-06-02

Enstitü Yönetim Kurulunun 01/06/2020 tarih ve 2020/22 sayılı oturumunda küresel salgın dönemiyle sınırlı kalmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 

DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN İŞLEMLER

 1. Olağanüstü koşulların uygulandığı dönem içerisinde (yeniden değişiklik yapılana kadar) dijital ortamda kaydedilebilme ve denetlenebilir olma koşuluyla gerçekleştirilecek sınavların tarih ve saati danışmanın teklifi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.
 2. İlgili Anabilim/ Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından dijital ortamda yapılması düşünülen Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme Komitesi ve Tez Savunma Sınav talebine ilişkin enstitüye gönderilen başvuru formlarında veya üst yazıda ilgili sınavın dijital ortamda yapılması uygundur şeklinde bir not düşülmelidir.
 3. Dijital ortamda yapılacak sınavlar için daha önceden Enstitümüz Yönetim Kurulunca alınmış olan "Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Pandemisi Kapsamında 2019-2020 Bahar Döneminde Enstitümüzde Uygulanacak Eğitim-Öğretim Süreçleri" kapsamındaki süreler geçerlidir.
 4. Sınavların dijital ortamda yapılabilmesi için jürilerin muhakkak daha önceden organize edilmiş olması ve mail adreslerinin kullanılabilir olması gerekmektedir. Danışmanlar ilgili formlarda iletişime ilişkin bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır.
 5. Enstitü Yönetim Kurulu sınav tarihi ve jüri üyelerinin uygun olup olmadığına karar verir, karar danışman öğretim üyesine yazı ile bildirilir ve sınavlar dijital ortamda gerçekleştirilir.
 6. Tez İzleme Komitesi Toplantısı, Tez Önerisi Savunma ve Tez Savunma Sınavları dijital ortamda yapılırken tüm jürilerin bağlantı kurabildiğinden emin olunmadan sınava başlanılmamalıdır.
 7. Dijital olarak yapılacak sınavların kayıt altına alınması danışman öğretim üyesinin sorumluluğunda olup, kayıt altına alınmayan sınavlar geçersiz sayılacaktır.  İlgili sınava ait görüntü 3 adet CD’ye kaydedilmelidir. CD üzerinde Öğrenci Adı-Soyadı, Tez Konusu ve Sınav Tarihini içeren bilgiler yazılmalıdır. Bu CD’ler birer tanesi danışman öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığında muhafaza edilirken, üçüncü ise enstitüye teslim edilmelidir (Sınav kayıt görüntüleri kayıt yapılan bilgisayarda, sınav süreci ile ilgili işlemler enstitü yönetim kurulundan onaylanıncaya kadar saklı tutulmalıdır).
 8. Sınav bitiminde jüri üyeleri tarafından ıslak imzalı (TİK Raporları dahil) olarak teslim edilen sınav evrakı ve CD şahsen teslim edilemeyecek ise kargo, posta vb. yollarla sınavı takip eden en geç 10 iş günü içinde danışmanın takibinde Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla enstitüye ulaştırılmalıdır.
 9. Dijital olarak yapılan sınavlarda ilgili evrakların eksiksiz doldurulması,  imzalatılması ve süresi içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığına ulaştırılması işlemlerinden öğrenci ve danışman öğretim üyesi sorumludur.
 10. Sınav evraklarıyla birlikte talep edilmesi halinde, dijital ortamda yapılması planlanan sınavlar için Microsoft Teams programından oturum açılması ve kayıt altına alınması işlemlerinde enstitümüz tarafından destek sağlanabilir.
 11. Tez Savunma Sınavına girecek öğrenci, tezinin ilk kez Tez Yazım Kurallarına uygunluğunun kontrolü için transkriptini (danışmanı vasıtasıyla OBS sisteminden alınmalıdır), öğrenci ve tez danışmanı tarafından imzalanmış Tez Yazım Kontrol Formunu (BAUNFBE_06) ve tezin PDF formatını e-posta ile fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine göndermeli (Konu kısmına TEZ KONTROL olarak belirtilmeli) yada şahsen enstitüye teslim edilebilir.
 12. Yazım kurallarına göre uygun bulunan tezin son hali intihal raporu için danışman tarafından fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine (Konu kısmına TURNITIN olarak belirtilmeli) gönderilecektir. Tezin son hali ve Turnitin İntihal Raporunun DOC/PDF uzantılı dosyası e-posta aracılığı ile Tez Sınav jürilerine Enstitü tarafından iletilecektir.
 13. Tez savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, tezin son versiyonunu eksiksiz olarak kontroller için Doç. Dr. Nuray GEDİK (Mühendislik Anabilim Dalları) (ngedik@balikesir.edu.tr) veya Doç. Dr. Fırat EVİRGEN’e (Temel Bilimler ve Eğitim Anabilim Dalları) (fevirgen@balikesir.edu.tr) e-posta atmalıdır. Basımı uygun görülen lisansüstü tezler öğrenci tarafında enstitü

http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/fen-bilimleri-enstitusu-2184 adresinde yer alan tez mezuniyet işlemleri izlencesine göre hazırlanır ve enstitüye kargo veya şahsen teslim edilir.

 1. Tez Savunma Sınavına girmek için daha önce enstitümüze evraklarını teslim etmiş olanlar için yalnızca sınav tarihi ve yerine ilişkin bilgilerin ilgili form ile güncellenmesi yeterli olacaktır.
 2. Doktora Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleşeceğinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır:
 • Öğrenci, Doktora Yeterlik Yazılı Sınavına Danışmanının gözetiminde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen sınav yerinde girecektir.
 • Yazılı sınavda başarılı olan öğrencilerin, sözlü sınavları dijital ortamda yapılacaktır.
 • Dijital ortamda yapılan Doktora Yeterlik Sözlü Sınavları sınav başından sonuna kadar kayıt altına alınma sorumluluğu danışman öğretim üyesine aittir.
 • Sözlü sınava ait görüntüler 3 adet CD’ye kaydedilmeli ve CD üzerinde Öğrencinin Adı Soyadı ve Sınav Tarihinin içeren bilgiler yazılmalıdır. CD’lerden biri Enstitümüze Anabilim Dalı Başkanlığınca gönderilecektir.
 1. 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde Seminer dersini seçmiş olan öğrenciler ilgili Anabilim/Anasanat dalının uygun gördüğü yöntemlerden biri ile (dijital imkânlar, ödev, proje vb.) seminerini gerçekleştirmelidir. Daha sonra danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı tarafından onaylanmış, aşağıda linkte verilen form, seminer metni ile birlikte Enstitümüze gönderilmelidir. Seminer metni Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Seminer metni ve aşağıdaki form 22 Temmuz 2020 tarihinden önce Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitümüze iletilmeli ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemine de not girişi yapılmalıdır.

           BAUNFBE_YL_Seminer_covid Formu

           BAUNFBE_DR_Seminer_covid Formu

     17. Yukarıda belirtilen hususlar dışında öngörülemeyen durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

 

01/06/2020

ASLI GİBİDİR

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu