2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Ders Kayıtları

  • 2020-10-06

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi lisansüstü ders kayıtları 07-11 Ekim 2020 tarihleri arasında

https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

Öğrenci numaraları

https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

internet adresi üzerinden sorgulanabilir.

 

Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrencilerimiz için şifre TC kimlik numaralarının ilk 5 rakamıdır.

Ders kayıtlarında harç ödemesi gereken öğrencilerimiz Halkbank (ATM, vezne, internet şubesi) üzerinden öğrenci numaraları ile yatırabilirler.

Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları Anabilim Dalındaki aktif ders listelerine OBS sistemi üzerinden Ders Kaydı>>Müfredat Dışı Dersler sekmesinde sağ alt köşede yer alan tüm dersler butonuna tıklayarak görülebilir.

Farklı Anabilim Dalı / Enstitü / Yüksek Öğretim Kurumundan ders almak isteyen öğrencilerimizi aşağıda ilgili formaları doldurarak Anabilim Dalı Başkanlıkları aracılığıyla göndermelidir.

BAUNFBE_13_1 Diğer Enstitü ve/veya Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi

BAUNFBE_13_2 Fen Bilimleri Enstitüsü Farklı Anabilim Dalından Ders Alma İstem Dilekçesi

 

Ders Kayıtları Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Öğrenciler OBS sistemi üzerinde ders kayıt onaylarını mutlaka belirtilen tarihler arasında yapmalıdırlar.
  • Tüm YL ve DR programlarında ders dönem 2 yarıyıldır ve her yarıyılda en az iki derse kayıt yaptırılmalıdır. Öğrencilerimiz ilgili dönemdeki ders kayıtlarını bu bağlamda yapmalıdır.
  • Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış öğrenciler mutlaka Uzmanlık alan dersini seçmelidir.
  • Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış öğrenciler YL/DR Tez Çalışması dersi seçilmelidir.
  • Bu dönem içerisinde seminer dersi vermek isteyen öğrenciler ilgili dersi seçmelidir.
  • Yeterlik ve Tez Önerisi sınavlarına bu dönem içerisinde girecek öğrenciler ilgili derslere kayıt yapmalıdırlar.

İndir-OBS_Ders Kaydı işlemleri.pdf

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu