ZORUNLU STAJLAR VE İSTEĞE BAĞLI STAJLAR
  • 2021-03-05

Zorunlu Staj bulunan Kimya Bölümü ile Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencilerinin; bir iş yerinde staj şeklindemi yoksa ödev-proje yolu ile mi stajlarını tamamlayacaklarını 15-30 Mart 2021 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına bildirmeleri gerekmektedir.

Zorunlu Stajların ve İsteğe Bağlı Stajların ne şekilde yapılacağı, staj başvuru tarihleri ve şartları, stajların yapılacağı tarihler ile ilgili aşağıdaki kararı okuyunuz lütfen. Stajlar ile ilgili Bölüm Başkanlıkları ile irtibat kurunuz.

Staj ile ilgili formlara ve staj yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.

Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli kararı ile;

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Kimya Bölümünde zorunlu stajların ve diğer bölümlerde öğrencilerin kendi isteği ile yaptığı isteğe bağlı stajların; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı yaz aylarında aşağıda belirtilen şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Zorunlu Stajlar:

Zorunlu staj bulunan Fakültemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Kimya Bölümünde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 3. sınıf derslerini alan öğrenciler ile daha önceki yıllarda zorunlu stajlarını tamamlamayan 4. sınıf öğrencilerinin; 15.03.2021-30.03.2021 tarihleri arasında stajlarını hangi yöntemle tamamlayacakları ile ilgili başvurularını Bölüm Başkanlıklarına yapması şartı ile;

a) Kendi imkanı ile bölüm kriterlerine uygun ve bölümün onayladığı staj yeri (kurum, işletme) bulması durumunda koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşayabileceği hastalığı tüm sonuçları ile kabul ettiğini ve kendi isteği ile stajını yapmak istediğini beyan ettiği dilekçesini staj formu ile birlikte 15.03.2021-31.05.2021 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığına teslim etmesi şartı ile 30 işgünü olan zorunlu stajını; Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesindeki hükümlere göre 26.07.2021-06.09.2021 tarihleri arasında yapabileceğine, SGK işlemlerinin yapılabilmesi için staj formunun öğrencinin staja başlama tarihinden en az 10 gün önce Bölüm Başkanlığı tarafından Dekanlığa gönderilmesine,

b) Öğrencinin koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle staj yeri bulamaması veya salgın endişesi nedeniyle zorunlu stajını yapamayacak olması durumunda; 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı içerisinde uzaktan ödev veya proje yolu ile zorunlu stajını tamamlamasına,

Ödev veya proje konusunun, ödev veya projenin verilme tarihinin; bölüm başkanı başkanlığında, bölüm staj komisyonu üyelerinin de katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmesine,

Komisyon tarafından her bir öğrenci için bir öğretim üyesi belirlenmesine, öğrencinin ödev veya projesini ilgili öğretim üyesinin e-posta adresine veya bölümün kurumsal e-posta adresine 05.07.2021 tarihine kadar teslim etmesine,

Öğretim üyesi tarafından değerlendirilen, yeterli ve başarılı bulunan ödev veya projelerin, öğrenci bilgi sisteminde öğrencinin staj bilgisine işlenmesine,

Öğretim üyesine teslim edilen ve değerlendirilen ödev veya projenin saklanmak üzere bölüm staj komisyonuna teslim edilmesine,

İsteğe Bağlı Stajlar:

Mezun olabilmesi için staj şartı bulunmayan, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 3. sınıf derslerini alan ve kendi imkanı ile bölüm kriterlerine uygun ve bölümün onayladığı staj yeri (kurum, işletme) bularak isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerin;

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşayabileceği hastalığı tüm sonuçları ile kabul ettiğini ve kendi isteği ile stajını yapmak istediğini beyan ettiği dilekçesini staj formu ile birlikte 15.03.2021-31.05.2021 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığına teslim etmesi şartı ile 20 işgünü olan isteğe bağlı stajını; Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesindeki hükümlere göre 26.07.2021-20.08.2021 tarihleri arasında yapabileceğine, SGK işlemlerinin yapılabilmesi için staj formunun öğrencinin staja başlama tarihinden en az 10 gün önce Bölüm Başkanlığı tarafından Dekanlığa gönderilmesine,

Karar verilmiştir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: