Öğrenci Temsilcisi Seçimi (2021-2023)
  • 2021-11-24

Üniversitemiz Öğrenci Temsilcileri Seçim Takvimi (2021-2023) aşağıda yayınlanmış olup, Seçim Takvimine göre Fakültemiz Bölümleri Öğrenci Temsilcisi Seçimi ve Fakültemiz Öğrenci Temsilcisi Seçimi yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

* Yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir.Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur.

* Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Seçim Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm Temsilcisi Adayı  Olacak Öğrencilerin Yazılı Başvuru Tarihi : 24.11.2021 - 01.12.2021

Bölümlerin  Öğrenci Temsilcisi Seçim Tarihi : 08.12.2021 - Seçimin yapılacağı saat aralığı Bölümlerin web sayfasında duyurulacaktır.

Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi: 09.12.2021 / Saat 14:30 / Seçilen Bölüm Temsilcileri katılacaktır.  (Dekanlık Toplantı Salonu)

Bölüm Temsilcisi  Başvuruları

Bölüm Temsilcisi Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıtlı oldukları Bölümün Öğrenci Temsilcisi adayı olmak isteyen öğrencilerimizin seçim takviminde belirtilen 24.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında ilgili bölüm sekreterliklerine başvuru formlarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru formları ilgili Bölümün Seçim Komisyon Başkanına 02.12.2021 tarihinde teslim edilecek ve aday öğrencilerin adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları seçim komisyonu tarafından tespit edilecektir. Öğrenci temsilcisi adaylarında aranan şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir. (Öğrenciler sadece kayıtlı olduğu Bölüm için aday olabilirler)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Uyarınca; Öğrenci temsilci adaylarında aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, e- devletten alınan adli sicil belgesi eklenecek)

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, 

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: