Tek Ders Sınavı Uygulaması
  • 2020-09-10

TEK DERS SINAVI UYGULAMASI

Halen devam eden Kovid-19 Pandemi Sürecinde, “Tek Ders Sınavlarının”  yüz yüze yapılması şehirlerarası öğrenci hareketliliğini artıracağından  04 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze yapılması planlanan “Tek Ders Sınavlarının” Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemimiz Üzerinden ödevlendirme (Soru-cevap, Araştırma Raporu,  Vaka Analizi,  Sunum Hazırlama)  yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.  Uygulama şu şekilde gerçekleşecektir:

Tek Ders Sınavı Yapacak Öğretim Elemanlarımızın Yapacağı İşlemler;

Öğretim elemanlarımız,  derslerinin niteliğine göre öğrencilerimizden ödev olarak, sordukları sorulara cevap vermelerini, sunum, slayt, seminer, vaka analizi, araştırma raporu vb. hazırlamalarını isteyebilirler. Dikkat edilmesi gereken husus birçok formatta değil tek formatta ödev istenmesidir.

Öğretim elemanlarımız, sistemde ders içeriklerini yükledikleri kısma bir “Tek Ders Sınavı” haftası ekleyecekler ve hangi ödevi verdiklerini,  genel olarak ödevlerin hangi ölçütlerle puanlanacağını; öğrencilerinin ödevlerini sistemde nereye yükleyeceklerini ve/veya hangi e-mail adreslerine göndereceklerini (sistemde öğretim elemanının bir e-mail adresinin bulunması zorunludur)  belirteceklerdir. (Öğretim elemanı, öğrencisiyle görüşmek koşuluyla öğrencinin ödevini farklı yollarla da kendisine ulaştırmasını/teslim etmesini isteyebilir.  Bu bağlamda esas olan öğrencinin ödev gönderdiğini kayıt altına almasıdır.

Öğretim elemanlarımız verecekleri ödevlerini 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde sisteme girecekler; öğrencilerin 14 Eylül 2020 tarihine kadar sisteme yükledikleri veya e-mail adreslerine gönderdikleri ödevleri değerlendirip verdikleri notları 15 Eylül 2020 tarihine kadar okullarının öğrenci işleri birimine teslim edeceklerdir.

Öğretim Elemanlarımızın Ödev Ekleyebilmeleri için Tıklayınız.

 

Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Yapacağı İşlemler;

10 Eylül 2020 tarihinden itibaren Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemine girerek öğretim elemanlarının “Tek Ders Sınavı  ” haftası içine kaydettikleri ödevlerini öğreneceklerdir. Ödevlerini, dersin hocası hangi formatta (Soru-cevap, Araştırma Raporu,  Vaka Analizi,  Sunum hazırlama) istiyorsa ona göre hazırlayacak ve 14 Eylül 2020 tarihine kadar,  öğretim elemanının sistemde belirtiği kısma yükleyecekler veya öğretim elemanının sistemdeki e-mail adresine göndereceklerdir. (Öğrenci, hocasının görüşünü almak koşuluyla ödevini farklı yollarla da hocasına gönderebilir/teslim edebilir.)  Bu bağlamda esas olan öğrencinin ödev gönderdiğini kayıt altına almasıdır.

 Öğrencilerimizin Ödev Yükleyebilmeleri için Tıklayınız.