2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İle İlgili Duyuru
 • 2020-11-25

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz

Derslerin yürütülmesi, sınavlar, sistem sorunları, engelli öğrenciler konusundaki açıklamaları içeren duyurumuzu 12.10.2020 tarihinde  “Uzaktan Eğitim Uygulamaları İle ilgili Esaslar” başlığı ile duyurmuştuk. Sistemin nasıl kullanılacağı, derslerin nasıl izleneceği vb konuları içeren videolarımızı Üniversitemizin ana sayfasındaki Uzaktan Eğitim modülümüzde yayınlamıştık.

Ara Sınavlarımızın daha sağlıklı gerçekleşmesi için ek olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür: 

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Sınav programları, bölüm/program/anabilim dalları tarafından ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile koordinasyon içinde hazırlanmış ve ilgili birimlerin sayfalarında duyurulmuştur.

2. Sınavlarda kullanılacak ölçme teknikleri (test, açık uçlu soru- proje, bitirme çalışması gibi dersler için ödev-) dersin niteliğine göre öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve öğrencilerine duyurulacaktır.

3. Ara sınav notu, sadece uygulanacak ara sınav notu ile belirlenebileceği gibi ara sınava kadar yapılan ara testlerin, quizlerin, alınan ödevlerin belirli oranlarda ara sınav notuna katılması ile de belirlenebilecektir.

4. Ara sınavlara giremeyenler için Mazeret Sınavı yapılacaktır. Ancak bu sınava, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü kurulların geçerli sayacağı  (hastalık, yakınların ölümü, sistemsel arıza veya internet sağlayıcılarındaki yetersizlikler gibi)   gerekçelerle ara sınavlara giremeyen ve ilgili mazeret belgesiyle birimlerine başvuran öğrenciler katılabilecektir. (internet arızası yüzünden sınava katılamayanlar, sınav sayfasının açılmadığını gösteren görüntüyü gerekçe olarak sunmak için kaydetmelidirler)

5. Öğrencilerin teknolojik imkansızlıkları, bulundukları ortamın uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı bütün öğrencilerin kameralarını açma zorunluluğu yoktur.

6. Bilindiği gibi uzaktan eğitimin bir parçası olan çevrimiçi ve çevrim dışı sınavlarda sınav güvenliği konusunda yüz yüze sınavlara göre öğrencilerimizin sorumluluğu biraz daha artmıştır. Öğrencilerimizin bu sorumluluğun bilincinde olarak yüz yüze sınavlarda kopya sayılan bütün davranışlardan kaçınacaklarına inanıyoruz.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.11.2020 tarih ve 24060 sayılı “Sınav Güvenlik Önlemleri” konulu yazısı çerçevesinde sınav güvenliğinden sınava giren ve sınavı uygulayan birlikte sorumludur.

NOT: Görme ve işitme engelli öğrencilerimiz için kullandığımız teams sisteminin altyazı, seslendirme gibi bazı imkanları kullanılabilecektir.

SINAV UYGULAMALARI

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN;

Sınavlarla ilgili sizlere yönelik daha önce bir eğitim verilmiş; Öğretim Elemanları İçin Sınav Oluşturma Videosu-Forms Uygulaması Kullanarak Sınav Oluşturma KılavuzuÖğrenciler İçin Online Sınavlara Giriş Videosu-Uzem Öğretim Elemanları İçin Sık Sorulan Sorular Videosu sizinle paylaşılmıştı.  Bunlara ek olarak aşağıdaki bilgilendirmelerin paylaşılması ara sınav sürecinde yararlı olacaktır:

1. Sınavlar, Office365 programının Forms uygulaması (https://forms.office.com/) kullanılarak dersin öğretim elemanı tarafından oluşturulabilmektedir. Forms uygulaması da tıpkı Microsoft Teams uygulaması gibi Office 365 ürünlerinden birisidir. Teams sistemine girerken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz, Office 365 hesabınızın şifresidir. Doğal olarak Forms uygulamasına da tarayıcı üzerinden giriş yaparken aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanmanız gerekecektir.

2. Öğrencileriniz Forms uygulaması ile oluşturduğunuz sınavlara bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından girebilirler. Öte yandan sınavlara vaktinde girebilmeleri için bilgisayar, telefon veya tabletlerinin (UTC+03:00) İstanbul saat dilimine ayarlı olması gerekmektedir. Eğer böyle değilse, mutlaka sınavlar başlamadan önce bu işlem yapılmalıdır. Bu durum sizler için de geçerlidir.

3. Sınavınızın nasıl olacağına dair gerekli açıklamaları içeren duyuruları öğrencileriniz ile paylaşmanız önerilmektedir.

4. Sınav günü sistem üzerinde hem sizin hem de öğrencilerinizin yabancılık yaşamaması için deneme sınav(lar)ı yapmanız önerilmektedir.

5. Öğrencilerinizin sınav linkini kolay bulabilmeleri için, Teams uygulaması içinde “ARASINAV” isimli ayrı bir kanal oluşturulabilir ve bu kanal içinde sınav linki paylaşılabilir.

6. Sınav iki metotla öğrencilerle paylaşılabilir:

    a)Teams içinde ilgili kanala Forms uygulamasının eklenmesi ve önceden hazırlanan sınavın burada paylaşılması veya

    b)Forms uygulaması ile oluşturulmuş sınav linkinin Teams içinde “kopyala yapıştır” yöntemi ile paylaşılması şeklinde olabilir.

7. Forms uygulamasında sınav tarihini, sınav başlangıç ve bitiş saatini mutlaka “ayarlar” kısmından yapınız. Aksi takdirde, bir öğrenci sınav saatinden farklı zaman dilimlerinde sınava girebilecektir ki soruların cevabını öğrenip cevaplamasımümkün olabilecektir.

8. Forms uygulamasında sınavınızı oluştururken, “Sınav Adı”nın aşağısında bulunan “Açıklama” boşluğuna “Sınav süresi 45 dakikadır.” gibi bir ifade mutlaka yazılmalıdır. Çünkü öğrencinin ekranında sınavın saat kaçta biteceği yazmamaktadır. Öğrenci sınavın saat kaçta bittiğini ve dolayısıyla, cevapları en fazla kaç dakika içerisinde göndermesi gerektiğini sadece sizin bu açıklamanız sayesinde bilebilir. (“Ayarlar” menüsüne bitiş saatini yazmanız, sadece öğrencinin sınav bittikten sonra cevap yollayamaması içindir.)

9. Forms uygulamasında sınav süresi zarfında öğrencileriniz sınavlarını “GÖNDER” butonuna tıklayarak gönderebilmektedirler. Sınav süresi dolduğunda eğer sınavı tamamlayamayıp cevaplarını gönderemezlerse sonuçlar tarafınıza düşmeyecektir. Bu nedenle öğrencilerinizi sınav süresinden önce “Gönder” butonuna basmaları konusunda bilgilendirebilirsiniz.

10.Sınav Başlangıç ve Bitiş süreleri belirlenirken öğrencilerin cevaplarını yüklemeleri için gerekli zaman dikkate alınmalı; örneğin saat 11:00’da başlayacak 45 dakika süreli bir sınav için bitiş saati 11:50 olarak açıklama kısmında belirtilmelidir.

11. Sınav bitiminde Forms uygulamasında gerekli raporlar tarafınızdan alınabilmektedir.

12. Sınav Türleri

a) Çoktan Seçmeli Sorular (Test): FORMS uygulaması ile oluşturulabilecek bu soru türüne sahip sınavlarınızda istenildiği takdirde soruların sırası ve ayrıca sorulardaki seçeneklerin sırası her öğrenciye farklı gözükecek şekilde ayarlanabilir. Puanlama verildiği takdirde sınav sonunda öğrenci başarı puanı ve hem sınıf hem de bireysel bazda istatistiki sonuçlar sistem tarafından otomatik sunulacaktır.

b) Açık Uçlu Sorular: FORMS uygulaması ile oluşturulabilecek olan bu soru türünü içeren sınavlarınızda öğrencilerinizin, kısa metin veya uzun metin yazabilecekleri bir metin kutucuğu oluşturulabilir. Cevaplar sisteme kaydedilecek ve öğretim elemanı tarafından okunup değerlendirilebilecektir.

c) Likert Tipi Sorular: FORMS uygulaması ile oluşturulabilecek olan bu soru türünü içeren sınavlarınızda derecelendirilmiş cevapları (1:kesinlikle katılmıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum) içeren sorular sorulabilir.

d)Dosya Yükleme: FORMS uygulaması ile oluşturulabilecek bu soru türüne sahip sınavlarınızda, sınav süresinde öğrencilerinizden sisteme dosya(lar) yüklemeleri istenebilir. (Örneğin öğrencilerden sorulan sorunun cevabını el yazıları ile bir kağıda yazıp fotoğrafını sisteme yüklemeleri istenebilir).

e)Sözlü Sinav: Öğrenci sayısının çok az olduğu derslerde ara sınav sözlü şeklinde yapılabilir. Bunun için TEAMS uygulamasındaki canlı ders sisteminin kullanılması gerekmektedir.

f)Ödev Teslimi: Proje, tasarım ve bitirme tezi gibi derslere yönelik ara sınavlar ödev teslimi şeklinde olabilir. Ödev teslimi TEAMS uygulaması içinde olabileceği gibi FORMS uygulaması içinde “Dosya Yükleme” fonksiyonu ile de ödev toplanabilir.

ÖĞRENCİLER İÇİN;

Sınavlar, Office365 programının Forms uygulaması (https://forms.office.com/) kullanılarak dersin öğretim elemanı tarafından oluşturulabilmektedir. Forms uygulaması da tıpkı Microsoft Teams uygulaması gibi Office 365 ürünlerinden birisidir. Teams sistemine girerken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz, Office 365 hesabınızın şifresidir. Doğal olarak Forms uygulamasına da tarayıcı üzerinden giriş yaparken aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanmanız gerekecektir. Bu nedenle sınavlardan önce kullanıcı adı ve şifrenizi bilmeniz önemlidir.

Sınav Öncesi;

1. Sınavlara bilgisayar, tablet ve cep telefonlarınızdan girebilirsiniz. Sınavlara vaktinde girebilmeniz için bilgisayar, telefon veya tabletinizin (UTC+03:00) İstanbul saat dilimine ayarlı olması gerekmektedir. Eğer böyle değilse, mutlaka sınavlar başlamadan önce bu işlemi yapınız. Aksi takdirde, eğer bilgisayarınızın saati düzgün bir şekilde ayarlı değilse örneğin saat 10.00’da girmeniz gereken bir sınava giriş yapamayabilirsiniz.

2. Sınav tarih ve saatlerini muhakkak kontrol ediniz. Öğretim elemanının sınav hakkındaki duyurularını okuyunuz ve gerekirse dersin öğretim elemanı ile iletişime geçerek hazırlıklarınızı tamamlayınız.

3. Sınav esnasında muhtemel elektrik kesintisi veya internet bağlantı sorunlarına karşı önlemlerinizi alınız.. Sınava giriş yapacağınız cihazın şarjının tam dolu olmasını ve internet bağlantınızı (wifi, 3G, 4.5G) hazır etmeniz gerekmektedir.

4. Sınav günü sistem üzerinde yabancılık yaşamamanız için öğretim elemanlarından deneme sınavları yapılmasını talep edebilirsiniz.

Sınav Anında;

 1. Sınavınız öğretim elemanı tarafından iki metotla sizlerle paylaşılabilir:
  1. Teams içinde ilgili kanala Forms uygulamasının eklenmesi neticesinde sınavın paylaşılması ve
  2. Forms uygulaması ile oluşturulmuş sınav linkinin paylaşılması şeklinde olabilir.
 2. Eğer (a) seçeneği uygulanmışsa, tek yapmanız gereken Teams’e giriş yapıp sınavınızı belirtilen tarih ve saatte almanız olacaktır.
 3. Eğer (b) seçeneği uygulanmışsa, yapmanız gereken sizinle paylaşılan sınav linkine tıklamanızdır. Ancak eğer bir sınav tarihi ve başlangıç saati belirlendiyse, o tarih ve saatten önce bağlantıya tıklasanız bile sınavı göremeyecek ve dolayısıyla sınava giremeyeceksiniz. Mutlaka sınav zamanı geldiğinde sayfayı yenilemeli ya da bağlantıya tekrar tıklamalısınız. Bağlantıya tıklandığında tarayıcı sayfasına yönlendirileceksiniz. Forms uygulamasında kullanıcı adı ve şifreniz ile oturum açmanız gerekmektedir (Eğer Office 365 hesabınız tarayıcınızda kayıtlı ise Forms uygulamasının bağlantısına tıkladığınızda uygulamanız kullanıcı adı ve şifre gereksinimi olmadan açılacaktır.).
 4. Sınav başlama ve bitiş saatinde sınavınıza girebilirsiniz. Bu süre zarfında sınavınızı bitirmeniz ve sınavınızı “GÖNDER” butonuna tıklayarak göndermeniz gerekmektedir. Sınavınızı süresi dolduğunda eğer sınavınızı tamamlayamadıysanız ve gönderemediyseniz sistem bu işlemleri yapmanıza izin vermeyecektir.
 5. Eğer sorular “gerekli” olarak işaretli iseler, muhakkak o soruların cevaplanması gerekmektedir. Aksi takdirde sınavınızı gönderemezsiniz.
 6. Sınav esnasında bir sorunuz olması durumunda öğretim elemanınız ile iletişime geçiniz (e-posta, cep telefonu, vs.).
 7. Herhangi bir elektrik kesilmesi veya bağlantı kopması durumunda sınav süresinde tekrar sisteme girip sınava devam edebilirsiniz.

Sınav Türleri;

Dersin öğretim elemanı tarafından Forms uygulaması kullanılarak farklı türlerde sınavlar yapılabilmektedir. Aşağıda bazı sınav türlerine yönelik sizlere bilgiler sunulmuştur.

 1. Çoktan Seçmeli Sorular (Test): Sınavınızda çoktan seçmeli sorular var ise yapmanız gereken çoktan seçmeli maddeleri cevaplayarak, tüm işaretlemelerinizi yapmak ve gönder butonuna basarak sınavı tamamlamaktır.
 2. Açık Uçlu Sorular: Sınavınızda açık uçlu soruların bulunması halinde, karşınıza çıkacak metin kutucuğuna sizden beklenen cevapları yazınız. Bu metin alanı yazılması beklenen metnin uzunluğuna göre ayarlanmıştır. Sınavı tamamladığınızda gönder butonu ile sınavı gönderebilirsiniz. 
 3. Dosya Yükleme: Dersin öğretim elemanı sınav süresinde sizden sisteme dosya(lar) yüklemenizi istediğinde, sınav ekranında karşınıza gelen “Karşıya Dosya Yükle” linkine tıklayarak kullandığınız cihazdan ilgili dokümanı seçiniz ve tamam butonu ile dosyayı karşıya yükleyiniz. Eğer sizden soruların cevabını el yazısı ile vermeniz isteniyorsa, kağıdınızın fotoğrafını çekerek karşıya yükleyebilirsiniz. Yine tüm yükleme işlemlerinden sonra “Gönder” butonu ile sınavınızı tamamlayınız. 

Bütün öğrencilerimize sevgilerimizi sunuyor, sınavlarda başarılı olmalarını diliyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü