2021 DGS ve 2021 DGS Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri İle İlgili Duyuru
  • 2021-10-01

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.09.2021 tarihli toplantısında; 2021 DGS ve 2021 DGS Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu okula başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili okul tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir.