Fakültemiz Sosyoloji Bölümü “Sosyoloji Eğitiminde Sorunlar ve Deneyimler” Konulu 2021 Yılı Sosyologlar Günü Etkinliği Düzenledi.

Fakültemiz Sosyoloji Bölümü l 14 Kasım Dünya Sosyologlar Günü münasebetiyle Bölüm Başkanlığımız 11 Kasım 2021 Perşembe günü “Sosyoloji Eğitiminde Sorunlar ve Deneyimler” konulu çevrimiçi bir toplantı organize etti. Beş üniversiteden sekiz öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı odak grup görüşmesi formatında gerçekleştirildi. Sosyoloji Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Fahri Çakı’nın moderatörlük yaptığı toplantıya şu akademisyenler iştirak ettiler:

Prof. Dr. Sami Şener (KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji Böl.)

Prof. Dr. Hülya Yüksel (İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyoloji Böl.)

Doç. Dr. Ercan Geçgin (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Sosyoloji Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Handan Akyiğit (Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nerse (Batman Üniversitesi, Sosyoloji Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Özkan (Batman Üniversitesi, Sosyoloji Böl.) 

Dr. Öğr. Üyesi Yonca Altındal (Balıkesir Üniversitesi, Sosyoloji Böl.) 

Sosyoloji bölümlerine öğrenci ilgisinin canlı tutulması, sosyoloji mezunlarının istihdam edilebilirliklerinin ve mesleki kimliklerine uygun hizmet üretim kapasitelerinin arttırılması konularında yaşanan sorunların tartışıldığı ve deneyimlerin paylaşıldığı toplantıda katılımcıların her biri birbirinden değerli tespitler ve öneriler sundular. Bölüm Başkanlığımız bölüm ders planını güncelleme çalışmalarında bu tespit ve önerilerden azami derecede yararlanma yoluna gidecektir. Çevrimiçi toplantı Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yonca Altındal’ın konuşmaların genel bir özet ve değerlendirmesini yapması ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahri Çakı’nın kapanış ve teşekkür konuşmasıyla tamamlandı.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: