TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında desteklenen proje

Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz GÖKBULUT'un danışmanlığında hazırlanmış olan, fakültemiz Dönem 3 öğrencilerinden 20171290105 numaralı Ömer Faruk SARI'nın "Azitromisin per os süspansiyonunun stabilitesi üzerine farklı muhafaza şartlarının etkisinin araştırılması" başlıklı proje önerisi, TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında, değerlendirme aşamasını geçerek TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu