COVID-19 Salgını Konusunda İdari İzinler Duyurusu

  • 2020-03-17

İndir-idari-izin.pdf

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu